Får hjelp av departementet: – Vi jobber for å finne en løsning på et spennende prosjekt

Nyheter
657

Driva Aquaculture, som planlegger å bygge et landbasert oppdrettsanlegg for fjellørret ved laksevassdraget Driva i Oppdal, får politisk drahjelp.

I oktober i fjor overprøvde fylkesutvalget i Trøndelag administrasjonen, etter at Driva Aquaculture først hadde fått avslag på søknad om akvakulturkonsesjon. Selskapet, med de lokale gründerne Olav Skjøtskift og Stein Kjartan Vik i spissen, har også fått avslag av Mattilsynet.

Avslagene begrunnes med at oppdrettsanlegget blir å ligge for nært Driva, som er en nasjonal lakseelv, og beskyttes mot slike utbygginger av en egen forskrift. Planen til Driva Aquaculture er å produsere 4.000 tonn fjellørret årlig.

Men nå er saken havnet på fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsens bord. Trine Danielsen, som er statssekretær for Ingebrigtsen, sier til lokalavisen OPP, at Nærings- og fiskeridepartementet jobber for å finne en løsning på det hun kaller «et spennende prosjekt». 

– Utfordringen er lokaliseringen av et lukket anlegg nært et nasjonalt laksevassdrag. Det er derfor behov for å gjøre noen justeringer av reglene som vi nå ser på, skriver Danielsen i en e-post til avisen.

Driva Aquaculture har også planer om å produsere 15.000 tonn fisk årlig på land i Gudbrandsdalen.