Etterspørselsdrevet rykk i lakseeksporten

Kommentarer
5468

Fra uke 34 til 36 steg lakseprisen med hele 28 prosent. Utbudet av fisk ble marginalt redusert i perioden.

Etter å ha gjort unna juli og august med eksportvolumer til dels vesentlig over fjoråret, har Norges lakseeksport de siste to uker lagt noe under tilsvarende uker i 2017. Det viser eksportstatistikk fra Norges Sjømatråd.

I samme periode steg spotprisen på laks (levert Oslo) fra 48 til nesten 62 kroner per kilo. Det er det høyeste prisnivå målt i september i moderne tid.

For dem som fortsatt måtte være i tvil; prishoppet var drevet av etterspørselssiden.

Uenighet
Det voldsomme prisbykset som inntraff ved månedsskiftet august/september kom i kjølvannet av tildels betydelig uenighet om hvor stor Norges laksebiomasse var ved utgangen av juli.

Tre aktører, nærmere bestemt Fiskeridirektoratet, Sjømat Norge og Kontali Analyse, har lagt frem biomassestatistikk. Særlig stort avvik har det vært mellom de to førstnevnte på den ene siden og kristiansundfirmaet Kontali Analyse på den andre siden.

For både kjøpere og selgere av laks er det av avgjørende betydning å vite hvor mye fisk som står i merdene i sjøen – og vil bli budt ut i overskuelig fremtid.

Sårbar posisjon
Kjøperne av fisk liker ikke økt risiko eller usikkerhet, og frykten har nok spilt en betydelig rolle i markedspsykologien i det siste.

Denne usikkerheten har medført at en del internasjonale foredlingsbedrifter, foodservice-aktører og supermarkedkjeder synes å ha sett seg tjent med å handle inn fiskevolumer for å unngå å komme inn i en sårbar posisjon i et mulig høyprisscenario senere i høst og vinter.

I denne budkrigen føk lakseprisen i været – med nærmere 14 kroner kiloet på to uker.

Norges lakseeksport er forøvrig ventet å passere 800.000 tonn inneværende uke, etter at eksportvolumene per uke 36 landet på 790.089 tonn. Det tilsvarer en økning på 8,1 prosent i eksportert laksekvantum målt mot samme tidspunkt i 2017.