Et krav om lukkede merder vil koste Firda Seafood halvannen milliard

Nyheter
0

Et vedtak om lukkede anlegg kan gi et massivt investeringsbehov for norsk oppdrettsnæring.

Fredag ble det kjent at regjeringen vil utrede krav om nullutslepp av lakselus fra oppdrettsanlegg fra og med 2030. I praksis vil dette si lukkede anlegg, enten i sjø eller på land.

Motivasjonen er et kraftak for å redde villaksen som står i fare for å bli rødlistet.

Flere tiltak
– Handlingsplanen inneholder tiltak mot blant annet lakselus, rømt oppdrettsfisk, Gyro, vannkraftregulering, forsuring, overutnytting og fremmede fiskearter slik som pukkellaks, uttalte klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Kort tid etter at Venstre-statsråden serverte dette utspillet gjorde Høyres stortingsrepresentant Ove Trellevik det klart at «det er helt uaktuelt for Høyre å akseptere noe påbud om lukkede anlegg».

Stortingsrepresentant Ove Trellevik (H). Foto: Høyre

– Regjeringen har jo akkurat lansert forslag om en ny miljøteknologiordning for mer havbruk. Strategien tar opp flere mulige forslag som skal vurderes. Vi ser allerede at næringen er på god vei til å løse viktige bærekraftsutfordringer, som vil legge til rette for vekst i årene fremover, sa Trellevik.

Les også: Tester ut to 45 meter dype lukkede merder: – Vi tror oppdrett i lukkede system er framtiden

Osland Havbruks to lukkede merder koster 60 millioner kroner. Foto: Osland Havbruk

Investeringsbehov
Gitt at et vedtak om lukkede anlegg blir banket gjennom, vil det bli svært kostbart for oppdretterne.

– Slik jeg har forstått det, koster det rundt 30 millioner kroner for en lukket oppdrettsmerd. For oss vil dette i grove trekk gi vårt selskap alene et ekstra investeringsbehov på 1,5 milliarder kroner, sier eneeier Ola Braanaas i Firda Seafood Group til E24.

Firda Seafood har 14 matfiskkonsesjoner for laks og ørret.

Braanaas påpeker at det vil følge med et voldsomt energibehov for å pumpe inn vannet inn i de lukkede merdene.

– Jeg vet ikke om det er så fornuftig når man prøver å få til et grønt skifte, legger han til.