– Det er helt uaktuelt for Høyre å akseptere noe påbud om lukkede anlegg

Nyheter
0

Uenighet blant regjeringspartiene.

Tidligere idag ble det kjent at Regjeringen vil utrede krav om nullutslepp av lakselus frå oppdrettsanlegg fra og med 2030.

– Lakselus utgjør en stor risiko for villaksen. Regjeringa vil blant annet utrede krav om nullutslepp av lakselus fra oppdrettsanlegg fra og med 2030, uttalte Miljø- og klimaminister Sveinung Rotevatn (V).

Rotevatn får raskt motbør fra regjeringskollegene i Høyre.

– Regjeringen har jo akkurat lansert forslag om en ny miljøteknologiordning for mer havbruk. Strategien tar opp flere mulige forslag som skal vurderes. Vi ser allerede at næringen er på god vei til å løse viktige bærekraftsutfordringer, som vil legge til rette for vekst i årene fremover, sier storingsrepresentant Ove Trellevik.

Ikke på tale
– Det kommer ikke på tale for Høyre å gå med på påbud om lukkede anlegg. Høyre er opptatt av å femdoble verdiskapingen i næringen frem mot 2050. Da må vi ta vare på bransjens konkurransefortrinn. Høyre vil fortsette å støtte opp om det gode arbeidet næringen gjør for å bekjempe lakselus. I den sammenhengen skal vi hente inn kunnskap, men næringen skal vite at vi står på deres side.  

– Sjømatnæringen er en av Norges desidert viktigste næringer, og gir gode, lønnsomme jobber til flere tusen nordmenn langs hele kysten vår. Vi skal greie å møte fremtidens miljøkrav fra myndigheter og kunder uten å bremse veksten i næringen. Det er ikke aktuelt med påbud om lukkede anlegg i dag, og vi vil heller investere i ny teknologi som tar oss til målet, fortsetter Trellevik.

– Sjømat er en av Norges viktigste eksportvarer, og jeg er opptatt av at næringen skal ha forutsigbare og gode rammevilkår. Villaksen er viktig for Norge, og ikke minst for sjømatnæringens omdømme. Derfor har regjeringen lansert en handlingsplan for å ta vare på de ville laksebestandene i Norge.  

Næringsutvikling
– Jeg vil være tydelig på at det er ikke regjeringens politikk å hindre næringsutvikling. Vi er opptatt av å femdoble verdiskapingen i næringen frem mot 2050. Men kunnskap er den viktigste premissleverandøren for vekst. Vi vil fortsette å støtte opp om det gode arbeidet næringen gjør for å bekjempe lakselus. I den sammenhengen skal vi hente inn kunnskap, men næringen skal vite at vi står på deres side, fortsetter han.

– Det har vært viktig for meg å bidra til å få på plass en god tiltakspakke på lus og rømming, med en god balanse mellom hensynet til villaks og næringsvirksomhet, sier Trellevik.