Tester ut to 45 meter dype lukkede merder: – Vi tror oppdrett i lukkede system er framtiden

Nyheter
0

Osland Havbruk vil sjekke om dette er fremtiden for oppdrettsvirksomheten.

Merdene er verdens største for oppdrett av regnbueørret og laks. Hver merd har en omkrets på 180 meter og et volum på 30.000 kubikkmeter. Osland Havbruk satser 60 millioner kroner, setter ut 200.000 smolt i hver og skal fòre fisken fram til slaktestørrelse i de to merdene.

Foto: Osland Havbruk

Selskapet er tidlig ute med lukkede merder og ønsker å tilegne seg driftserfaring for å bedre fiskehelse og kontroll med lakselus. De to merdene er plassert i Sørevik i Høyanger kommune.

Utfordring
Fire pumper henter sjøvann fra det lusfrie beltet på ti meter dyp.

– Når en utfordring blir løst, kan andre – som sårproblematikk og gjellehelse – oppstå og har med kaldere temperaturer å gjøre. Likevel, vi tror oppdrett i lukkede system er framtiden, sier Andreas Berge, fiskehelsebiolog ved Osland Havbruk, til Sogn Avis.

Videre satsing
Daglig leder Erik Osland er spent på satsingen.

– Forhåpentlegvis treffer vi bra slik at vi kan bruke denne modellen videre. Nå vil vi drifte en stund, og se hvilke erfaringer vi gjør oss. Så får vi se om dette blir en videre satsing, sier Osland til Firda.

Den 300 gram store laksesmolten vil bli slaktemoden, på fem kilo, om 14 måneder.

Foto: Osland Havbruk