Eneeier rømmer Front Marine

Nyheter
0

Jonny Sæterbø kaster kortene.

Mandag ble det kjent at Front Marines gründer og eier Jonny Sæterbø har begynt å jobbe med kjøp og salg i eksportkonkurrenten Norwell. Med det kan det se ut som om lakseeksportøren Front Marine setter strek for videre ambisjoner på egen bok.

Les også: Front Marine-gründer går til Norwell

Dypt vann
Utbryterne fra storeksportøren Seaborn fikk en bra start. Front Marine solgte fisk for 265,8 millioner kroner i sitt første hele driftsår, 2012. Fordeles det per hode ble det en omseting på 66,45 millioner kroner.

– Vi er fire, og blir fem fra 1. september, sa daglig leder Jonny Sæterbø til iLaks sommeren 2013. – Det var bra omsetning per hode, ja. Hun ene jobber med back office, så per nu er vi tre personer som jobber med å selge fisk. De fleste av oss har vært i gamet en stund, så vi hopper ikke på altfor dypt vann for å si det sånn, la han til.

De vokste fort – og lønnsomt. Front Marine omsatte for 615,8 millioner kroner i 2016, og fikk et driftsresultat på 12,2 millioner kroner. De ansatte delte et utbytte på syv millioner kroner.

På seinsommeren 2017 inngikk bergenseksportøren Front Marine og myrefirmaet Ståle Nilsen Seafood en stor avtale i det kinesiske markedet.

– Avtalen omhandler intensjon om kjøp av om lag 10.000 tonn med laks og torsk, grovt estimert til en verdi på 500 millioner kroner i løpet av et års tid, uttalte salgssjef Yi Guan i Front Marine til NTB.

Det var oppgangstider. Året ble gjort opp med en bokført egenkapital på 24,7 millioner kroner.

Tap på fordringer
Men nå var festen over. Tunge tap på fordringer ga kostnadskutt, nedbemanning og utkjøp av ansattes aksjer. Det skulle gå bratt nedover. Fra 2016 til 2019 skulle årsomsetningen falle med en halv milliard kroner, eller 81 prosent.

Sæterbø er nå eneste eier i eksportfirmaet, gjennom selskapet Maramjen, som han eier sammen med sin kone og styremedlem Heidi Anita Sunnarvik. Sammen flyttet duoen selskapet fra Bergen til i Florø.

– Jeg har bodd i Florø og pendlet til Bergen i noen år. Det fikk jeg nok av, og nå med full råderett i selskapet, valgte jeg å flytte det hit. Kona mi er fra Florø, og dessuten liker jeg meg godt i havbruksmiljøet her i byen, sa Sæterbø til Firdaposten høsten 2018.

Horne Brygge (i rødt) i Florø havn. Foto: Aslak Berge

Eksportselskapet flyttet inn i et lokale på Horne Brygge. Forretningsaktiviteten gikk på sparebluss.

Utfordrende
Front Marine har ikke levert regnskap for koronaåret 2020. Men i årsberetningen for 2019 fremgår det at situasjonen allerede da var krevende:

«Det har blitt mer og mer utfordrende og volatile markeder, med en trend mot noe lavere etterspørsel og priser både i spotmarkedet og i fremtidsmarkedet. For et salgsselskap som Front Marine vil dette kunne medføre høyere kredittrisiko, redusert tilgang til råstoff og risiko for verdifall på varebeholdninger.»

Omsetningen i 2019 endte på 116,5 millioner kroner. Året ble gjort opp med et underskudd på 3,5 millioner kroner. Den bokførte egenkapital var da 4,5 millioner kroner. Selskapet hadde en gjeld til kredittinstitusjoner på 10,5 millioner kroner og en kontantbeholdning på beskjedne 62.917 kroner.

Nå har altså Front Marines primus motor skiftet beite. På Front Marines hjemmeside er imidlertid Jonny Sæterbø fortsatt ført opp som daglig leder.

Hva som skjer med Front Marine nå, om selskapet blir solgt eller avviklet, er ikke kjent. Jonny Sæterbø har ikke besvart iLaks’ henvendelser på mail, telefon eller sms.