Dette er de ti største servicebåtrederiene

Nyheter
4334

– Servicebåtnæringen er på vei til å bli storindustri, mener Rambøll-konsulent Einar Stephansen.

Saken er oppdatert torsdag 15. oktober med endring i rangeringen av servicebåtrederiene. FSV Group/FSV Rederi er flyttet opp fra 5. plass til 3. plass da FSV Rederi ikke var inkludert i den første versjonen, mens Abyss Group og AKVA Marine Services er flyttet et hakk ned. I tillegg er noen tall i artikkelen oppdatert.

Einar Stephansen. FOTO: Privat

Stephansen har fulgt servicebåtnæringen over lang tid, og har gjennom flere år presentert økonomianalyser om næringen her på iLaks. Han mener 2019/20 markerer et skille, der store rederi vokser, mens små rederi stagnerer.

– Servicebåtnæringen har endret seg fra stor vekst i årene frem til 2018. I 2019/20 har veksten avtatt, og næringen er i ferd med å konsolidere, sier Stephansen.

I 2018 hadde Stephansen 325 servicefartøy på listen. I 2019 ble antallet redusert til 300.

– Nå er antallet økt til 310 fartøy, hvorav ti leveres i 2021/22. 20 fartøy har gått ut av oppdrettsnæringen, mens 30 er kommet inn, eller er i bestilling for levering i 2020-2022. Flåten fornyes, og veksten er særlig stor for to typer fartøy, hurtiggående båter og fartøy over 15 meter, sier han.

Den samlede omsetningen for 50 rederier i 2019, som Stephansen har mottatt regnskap for, endte på 2,7 milliarder kroner. Omsetningen i rederiene har økt med 18 prosent sammenliknet med året før.

– For 2018 hentet vi inn regnskap fra 58 rederi med samlet omsetning på 2.350 millioner kroner. I 2018 var omsetningsveksten tolv prosent i de 58 rederiene. Mange små rederi har falt fra og veksten er størst i de store og i de mellomstore rederiene, konkluderer Stephansen.

Fakta

Ti største servicebåtrederiene:
  1. Frøy Akvaservice
  2. AQS
  3. FSV Group/FSV Rederi
  4. Abyss Group
  5. AKVA Marine Services
  6. Trollvika Drift
  7. Samba Marin
  8. Finnsnes Dykk & Anleggservice
  9. Seisund
  10. Nærøysund Aquaservice

– Klar markedsleder
Basert på økonomianalyser presenterer også Stephansen hvert år en topp ti liste over servicebåtrederiene. I år som i fjor troner Frøy Akvaservice øverst. Selskapet er et underkonsern av Frøy-gruppen. Fra 3. april er Frøy-gruppen fusjonert inn i børsnoterte NTS.

– Frøy Akvaservice leverer ikke konsernregnskap. Vi har derfor simulert et konsernregnskap. Samlet simulert omsetning var 704 millioner kroner i 2019, opp 70 millioner kroner fra 634 millioner kroner i 2018. Resultat før skatt var 85 millioner kroner, opp 94 prosent fra 44 milloner kroner. Resultatet er påvirket av sekundærinntekter på 20 millioner kroner, sier han.

Sekundærinntektene kan komme fra salg av gamle fartøy, mener Stephansen.

– Uten tvil leverer Frøy rederiene næringens sterkeste resultat, sier han.

Konsernet driver 64 fartøy, som er 20 prosent av den samlede kapasiteten i servicebåtnæringen

– Frøy er en klar markedsleder, fastslår Stephansen.

Saken fortsetter under bildet.

Frøy Akvaservice det største servicebåtrederiet. På bildet vises «Frøylys» og «Frøyvask». FOTO: Frøy-gruppen.

Tror NTS vil selge seg ned i servicebåtnæringen
I august meldte NTS at konsernet gjennomfører en strategisk gjennomgang av virksomhet innenfor brønnbåt, servicefartøy og kysttransport. NTS har vært lenge i servicebåtnæringen, men i 2019 solgte konsernet seg ut av sin eierandel i AQS.

– Vår vurdering av NTS’s strategiske stilling er at konsernet vil selge seg ned i servicebåtnæringen og bruker gevinsten til å bygge seg videre opp innenfor oppdrett i Norge og på Island. Konsernet eier 64 gode, herav mange nye, «state of the art» fartøy. Fartøyene kan komme opp for salg denne høsten. Hvem som blir kjøpere, kan man analysere seg frem til ved å vurdere finansiell og driftsmessig evne i de etterfølgende ni rederiene, sier Stephansen.

«AQS Loke». FOTO: AQS

Ser klare forbedringer i AQS
På andreplass på listen finner vi flatangerselskapet AQS, som disponerer 21 fartøy. Omsetningen i 2019 økte med 13 prosent til 228 millioner kroner, og kontantstrøm (EBITDA) økte med 28 prosent til 30 millioner kroner. Resultatet før skatt var negativt, minus åtte millioner kroner mot minus tolv millioner kroner i 2018.

– Vår analyse viser klare forbedringer i driften i 2019. Sekundærinntekter på ni millioner kroner viser lønnsomt salg av overkapasitet. Inntekt per fartøy i drift har gått opp nær ti prosent, og våre indikatorer viser effektivisering av drift. Tross underskudd viser regnskapet at det er jobbet godt i 2019, sier Stephansen.

AQS sin hovedeier, Ove Løfsnæs, står på Kapitals liste over Norges 400 rikeste.

– AQS er en klar kandidat til å kjøpe ut servicebåtflåten fra NTS, mener Stephansen.

Utfordringene er kundene
Den siste pallplasseringen tar FSV Group/FSV rederi fra Molde. Rederiene driver ni servicefartøy og har sju i ordre for levering i 2020-2022. FSV er spesialisten på drift av store fartøy, og 14 fartøy er større enn 15 meter. Rederiet driver fartøy i Norge og i Kanada.

«Multi Pioner». FOTO: FSV Group

– Rederiene har gjennomført finansielle operasjoner i sine regnskap de siste årene. Regnskapet er derfor vanskelig å analysere. Rederiene består av to rederi med samme eierskap som drives parallelt, FSV Group, omsetning 106 millioner kroner og FSV Rederi, omsetning 105 millioner kroner. Det blir feil å summere omsetningen fordi det er noe omsetning mellom rederiene og med parallellt eierskap utgjør rederiene ikke et konsern og konsernregnskap avleveres ikke. Vi plasserer likevel FSV rederiene samlet på tredje plass på listen vår.  I 2019 gikk omsetningen i konsernregnskapet ned fem millioner kroner til 106 kroner. Resultat før skatt var negativt i FSV Group, minus fire millioner kroner. FSV Rederi gikk i pluss elleve millioner kroner, sier Stephansen.

Han mener FSV Group har finansielt sterke eiere, og har kapasitet til å overta og å drive de 64 fartøyene fra NTS.

– Utfordringen er ikke rederiets finansielle kapasitet. Utfordringene er kundene. Ved overtakelse av Frøys tolv fartøy over 15 meter blir FSV dominerende innen markedssegmentet: Drift av store fartøy. Rederiet kan oppnå større markedsmakt enn det kundene kan akseptere, tror Stephansen.

– AKVA group har betydelig finansiell evne
Fjerdeplassen tar kristiansundselskapet Abyss Group. Rederiet, som driver 18 fartøy, fikk en omsetning på 189 millioner kroner i 2019. Dette er opp 28 prosent sammenliknet med 2018 da omsetningen lå på 147 millioner kroner. Resultat før skatt endte på 10,7 millioner kroner, opp fra 7,2 millioner kroner i 2018.

«Fosnakongen». FOTO: Abyss

– Omsetning og resultat viser god drift i 2019. Vår analyse viser økt utnyttelse av kapasitet, effektivitetsøkning og godt gjennomførte kostnadsreduksjoner, sier Stephansen.

Han legger til at gjennom samarbeid, finansielt og operativt med andre rederi, er Abyss en aktuell kjøper av NTS sin portefølje av servicefartøy.

Bak Abyss Group havner Akva Marine Services, som er et datterselskap av børsnoterte AKVA group. Rederiet driver 20 fartøy, der alle er under 15 meter, og opererer for det meste på Vestlandet. Flere av fartøyene er forholdsvis gamle, halvparten er eldre enn fem år. 

– Drift av eldre fartøy gir kostnadsutfordringer. Rederiet har hatt inntjeningsproblemer tidligere år noe som gikk tydelig frem av 2018-regnskapet. I 2019 ser det ut til at gjennomførte tiltak har gitt resultat, sier Stephansen.

Omsetningen har gått opp til 122 millioner kroner, opp åtte millioner kroner fra 114 millioner kroner i 2018. Resultat før skatt økte fra null kroner til 8,5 millioner kroner. Resultatforbedringen er oppnådd gjennom bedring av drift og kostnadsreduksjoner, ifølge Stephansen.

– AKVA group har betydelig finansiell evne. Det vil forbause oss meget om ikke styret i konsernet i disse dager vurderer oppkjøp av 64 servicefartøy fra NTS for å utvide virksomheten til drift på landsbasis, sier han.

Saken fortsetter under bildet.

FOTO: AKVA group

Restrukturerte driften
Neste plass på listen tilhører Trollvika Drift, som er eid i felleskap av tromsoppdretterne Northern Light Salmon og Sørrollnes Fisk. Rederiet driver fem nye fartøy.

«Åse Elisabeth». FOTO: Grovfjord Mek. Verksted

– Rederiet er på listen vår over servicerederi fordi vi har med rederi som er eid av flere oppdrettsselskap. Trollvika Drift er tatt med på listen vår, selv om rederiet har begrenset drift i det åpne markedet, forklarer Stephansen.

Rederiets omsetning var 98 millioner kroner i 2019, en økning på 28 prosent fra 2018. Overskudd før skatt ble sju millioner kroner.

Nummer sju på listen er Samba Marin på Lepsøy i Bjørnafjorden kommune. Selskapet driver ni fartøy, der fire er store fartøy som er egnet for tunge operasjoner. I tillegg har rederiet to fartøy i bestilling. 

«Flekkerøy». FOTO: Samba Marin

Samba Marin omsatte for 91 millioner kroner i 2019, ned tre millioner kroner fra 2018. Resultat før skatt er uendret med året før, seks millioner kroner.

Finnsnes Dykk & Anleggsservice restrukturerte driften i 2018, og er nummer åtte. Rederiet driver nå åtte fartøy, der det eldste er fra 2015.

– Det restrukturerte rederiet oppnådde gode resultat i 2019, omsetningen gikk opp seks millioner kroner til 74 millioner kroner og resultat før skatt økte med tolv millioner kroner til 18 millioner kroner i 2019, sier Stephansen.

Saken fortsetter under bildet.

Fartøyet «Emilie». FOTO: Finnsnes Dykk & Anleggservice

Nykommer
Nest nederst på listen finner vi en nykommer.

– Rederiet Seisund er ny på ti på topp listen i år. Rederiet driver avlusingsfartøyet «Seisund» og fremstilles som «Avlusingskongen», opplyser Stephansen.

Rederiet i Austevoll omsatte for 65 millioner kroner i 2019, og oppnådde et resultat før skatt på ti millioner kroner. 

Saken fortsetter under bildet.

Dagleg leder i Brødrene Bakke, Arne Bakke, fremfor «Seisund». FOTO: Ole Alexander Saue.

Nederst på listen havner Nærøysund Aquaservice, som driver ti fartøy og har ett i bestilling. I 2019 var omsetningen uendret fra året før, 60 millioner kroner. Resultat før skatt ble fem millioner kroner.

Kostnadsutfordringer
De ti største rederiene i servicebåtnæringen eier i alt 169 fartøy og omsatte for 1,7 milliarder kroner i 2019, en økning på tolv prosent fra 2018. Samlet resultat før skatt var 145 millioner kroner, en økning på 18 prosent. Samlet kontantstrøm (EBITDA) var 447 millioner kroner, opp elleve prosent fra 2018.

«Aqua Marine». FOTO: Nærøysund Aquaservice

– Analysen vår viser at selv om enkeltselskap har gode resultat, så sliter gruppen som helhet med kostnadsutfordringer, sier Stephansen.

Servicebåtnæringen består av en rekke ulike fartøy, og ifølge Stephansen har de hatt særlig fokus på store fartøy i analysen.

– Store fartøy brukes mest til større avlusingsoperasjoner, til forankrings- og slepeoppdrag og til tunge løft. Rederi med overvekt av store fartøy kan analyseres for seg, sier Stephansen.

Samlet salgsinntekt for 69 store fartøy i 2019 var på 982 millioner kroner, inntekten økte 37 prosent fra 2018. EDITDA var 295 millioner kroner, opp 47 millioner kroner fra 248 millioner kroner. Samlet resultat før skatt ble 111 millioner kroner, opp fra 98 millioner kroner, en økning på bare 16 prosent.

– Inntektene for store fartøy har gått betydelig opp i 2020. Våre indikatorer viser bedret effektivitet, men inntektsøkning og effektivitetsbedring spises opp av økte driftskostnader, sier Stephansen.

– I ferd med å bli storindustri
Videre viser analysen vekst i store og mellomstore rederi.

– De ti største rederiene omsetter for mer enn 60 millioner kroner, de 15 mellomstore (nummer 11-25 på listen) omsetter for over 20 millioner kroner. Gruppen med under 20 millioner kroner i omsetning stagnerer og har ingen økning i omsetningen. Rederiene i denne gruppen betjener et lokalt marked med varierende lønnsomhet med svakt vekstpotensial, utdyper Stephansen.

Han mener fremtidig vekst i servicebåtnæringen vil skje innen gruppen: store rederi.

– Servicebåtnæringen er i ferd med å bli storindustri. I 2020 blir hendelsene i finansmarkedet rundt denne interessante næringen, det mest interessante som skjer, avslutter Stephansen.