NTS åpner for å skille ut og børsnotere flåten

Nyheter
1389

Vurderer separat børsnotering av selskapets fartøyer.

I forrige uke åpnet Mowi for salg av selskapets 50 prosents eierpost i DESS Aquaculture Shipping. I dag varsler styret i NTS om en en strategisk gjenomgang av sine virksomheter innenfor brønnbåt, servicefartøy og sjøfrakt for å posisjonere selskapene for videre vekst.   

I mai ble den islandske oppdrettsvirksomheten, Ice Fish Farm, notert på Oslo Merkur med NTS som hovedeier. Videre eier NTS oppdrettsvirksomhet i Midt-Norge gjennom Midt-Norsk Havbruk og akvaservicevirksomhet gjennom Norsk Fisketransport, FrøyGruppen og NTS Shipping. NTS er i tillegg største aksjonær i Norway Royal Salmon.  

NTS er gjennom sin akvaservicevirksomhet en ledende leverandør av kritiske infrastrukturtjenester til havbruksnæringen i Norge. Selskapet har god geografisk diversifisering, et bredt servicetilbud, en moderne flåte med 17 brønnbåter, 64 servicefartøy og fire skip innen sjøtransport og rundt 700 dedikerte og spesialiserte akvaservice medarbeidere, skriver selskapet i en børsmelding.

NTS ønsker å ta en aktiv rolle i å videreutvikle og realisere potensialet i den raskt voksende servicenæringen. Virksomheten opplever høy etterspørsel etter sine tjenester og ser betydelige vekstmuligheter fremover. I forbindelse med den strategiske gjennomgangen vil det vurderes å børsnotere virksomheten separat.  

NTS vil oppdatere markedet med status på den strategiske gjennomgangen så fort denne er ferdigstilt.  

Danske Bank Corporate Finance er engasjert som finansiell rådgiver for NTS.