NTS fusjonerer med Frøy-gruppen: Servicegigant blir største eier i NRS

Nyheter
2463

Stor transaksjon i Midt-Norge.

Styret i NTS har i dag inngått avtale med Gåsø Næringsutvikling om å gjennomføre en fusjon med Frøy-gruppen. Fusjonen omfatter også Gåsø Næringsutvikling sin aksjepost i Norway Royal Salmon (NRS), som utgjør 6.993.188 aksjer tilsvarende 16.05 prosent av aksjene i NRS, ifølge en børsmelding fra NTS.

Frøy-gruppen eies av Gåsø Næringsutvikling, som er et selskap som er kontrollert  av Helge Gåsø med familie. Gåsø er også styreleder i NRS.

Midt-norsk
NTS vil gjennom transaksjonen styrke sin posisjon betydelig både innenfor oppdrett av laks og innenfor servicetjenester til havbruksnæringen.

– Fusjonen styrker NTS sin posisjon som et stort og sterkt midt-norsk havbrukskonsern innenfor oppdrett og  servicetjenester til oppdrettsnæringen i Norge, sier administrerende direktør i NTS, Harry Bøe, i en kommentar.

– Vi ser på NRS som et godt og veldrevet selskap, og vi vil som største aksjonær støtte selskapets utvikling fremover, og håper Helge Gåsø kan fortsette som styreleder i NRS, istemmer styreleder i NTS, Roger Granheim.

Styreleder og hovedeier i Gåsø Næringsutvikling, Helge Gåsø, er tilfreds med avtalen.

– For Gåsø Næringsutvikling og Frøy-gruppen ser vi på det å gå inn med vår virksomhet i NTS som spennende. Dette skaper stort grunnlag for videre utvikling av NTS som et ledende selskap innenfor havbruksservice. At det i tillegg driver oppdrett gjør det ekstra interessant. Vi har en lang tidshorisont, og ser transaksjonen som en måte å sikre arbeidsplasser og aktivitet i alle  geografiske området det fusjonerte selskapet i dag opererer i, sier han.

86 fartøyer
Ved gjennomført transaksjon vil NTS eie 66 servicefartøy, 16 brønnbåter og fire skip innenfor sjøtransport (tall inkludert nybygg).

NTS blir ved gjennomføring av transaksjonen største aksjonær i NRS som eier 34.746 tonn maksimal tillatt biomasse for lakseoppdrett i Vest-Finnmark og Troms. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i tre tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har ti oppdrettskonsesjoner og Arctic Fish på Island som har lisenser for 11.000 tonn.

Signering av avtale i Trondheim 9. desember 2019: Fra venstre administrerende direktør Harry Bøe og styreleder Roger Granheim i NTS ASA og eiere i Gåsø Næringsutvikling AS, Helge Gåsø og Anders Gåsø. Foto: Torkil Marsdal Hanssen/PKOM