Det er spesielt én type brønnbåter Sølvtrans har tro på

Nyheter
1293

Sølvtrans er positiv til fremtidsutsiktene for brønnbåtmarkedet tross en resultatsmell i 2019. 

Verdens største brønnbåtselskap, med adresse på Skansekaia i Ålesund, har offentliggjort årsresultatet for 2019. Det viser fall i både omsetning og driftsresultat i forhold til 2018.

Egenkapitalen var ved utløpet av fjoråret på 882,5 millioner kroner, som gir en egenkapitalandel på 17,4 prosent.

– Vi er fornøyd med resultatet, selv om vi hadde flere nybygg som ble senere levert en planlagt. «Ronja Storm» (verdens største brønnbåt) var vel cirka sju måneder forsinket i fra Havyard. I år er det full fart på alle båter, skriver Sølvtrans-sjef Roger Halsebakk i en e-post til iLaks.

Roger Halsebakk, administrerende direktør i Sølvtrans. FOTO: Aslak Berge.

3,5 milliarder kroner
Rederiet har totalt 19 brønnbåter. Sølvtrans-flåten er verdsatt til 3,5 milliarder kroner i balanseregnskapet.

Selskapet tok i 2019 levering av tre nye fartøy; «Ronja Explorer» (2.500 kubikk), «Ronjafisk» (2.500 kubikk) og Ronja Storm (7.450 kubikk). 

I tillegg hadde rederiet fem fartøy under bygging per 31. desember i fjor. Sølvtrans inngikk i januar avtale om levering av et nytt fartøy på 3.000 kubikk. Fartøyet skal leveres i 2022. I januar ble også «Ronja Skye» solgt.

Forventer økt etterspørsel
Styret i Sølvtrans kommenterer i sin årsberetning hvordan de ser på brønnbåtmarkedet fremover:

«Styret er positiv til fremtidsutsiktene for brønnbåtmarkedet, spesielt for større og mer effektive brønnbåter med lukket teknologi. Styret forventer en økning i etterspørselen etter brønnbåttjenester som følge av produksjonsvekst, lengre frakteavstander, endringer i bruken av brønnbåter, samt regulatoriske endringer.»

Når det gjelder bruken av «lukket teknologi», mener selskapet de er ledende her, og skriver at det er «et system som begrenser faren for spredning av sykdommer. I tillegg til å ha positiv effekt på dyrevelferd og fiskekvalitet, sikrer lukket teknologi en kostnadseffektiv frakt og behandling av fisk.»

Om koronapandemien skriver styret i årsberetningen at man ennå ikke vet konsekvensene av den.

«Situasjonen overvåkes tett og risikoreduserende tiltak vurderes fortløpende», skriver styret.