– Det er ikke mange slike skip som trengs før hele fiskeindustrien på land er borte

Nyheter
993

Roald Jensen, hovedtillitsvalgt på Mowi Ryfisk og styremedlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), mener mange arbeidsplasser ved norske lakseslakterier vil forsvinne hvis båter som «Norwegian Gannet» blir en suksess.

– Det er ikke mange slike skip som trengs før hele fiskeindustrien på land er borte, sier Jensen til lokalavisen Strandbuen, og innrømmer at båten er et samtalemne på slakteriet med rundt 100 ansatte.

Mener slaktebåter hindrer økt foredling i Norge
«Norwegian Gannet» har en teoretisk slaktekapasitet på 150.000 tonn per år. Til sammenlikning har Mowi Ryfisk på Hjelmeland i Rogaland en kapasitet på 70.000 tonn årlig.

Jensen sier at dersom fisken blir levert nyslaktet på kai i Danmark, så forsvinner hele den industrien som i dag bearbeider og foredler fisken i Norge.

– Det er gjort mye for å skape mer slik industri basert på laks i Norge, og det er mest aktuelt i nærheten av slakteriene. Alt i alt genererer filetering, foredling og bearbeiding av norsk laks 50.000 arbeidsplasser nedover i Europa. Det har vært et mål å flytte flere av disse arbeidsplassene hjem. Slakteriskip vil i stedet forverre denne situasjonen, mener Jensen.

– Hav Line flytter ikke norske arbeidsplasser til utlandet
Carl-Erik Arnesen, administrerende direktør i Hav Line, har tidligere avvist kritikken om at «Norwegian Gannet» er en trussel mot kystarbeidsplasser. I september i fjor sa han til iLaks at Hav Line ikke flytter norske arbeidsplasser til utlandet. 

I midten av januar var «Norwegian Gannet» på sitt første oppdrag, etter at Bergen tingrett fastslo at Nærings- og fiskeridepartementet har tolket matloven og kvalitetsforskriften feil.

Noen dager senere, i den nye regjeringsplattformen, kom det et eget punkt om håndtering av «prodfisk». Fiskeriminister Harald Tom Nesvik skrev i en e-post til NRK at Nærings- og fiskeridepartementet snarlig ville sende ut en presisering av fiskekvalitetsforskriftens bestemmelser på høring.