De Grønne vil gjøre Hardanger til pionérregion for villaksvern

Nyheter
737

Det var 1. februar stortingsrepresentant Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne presenterte et representantforslag hvor han vil ta en omkamp om genbanken i Hardanger, men også sikre et enda mer vidtgående vern av regionen.

Pionérregion
Forslaget gikk ut på at Stortinget ber regjeringen «sikre at arbeidet med å etablere en levende genbank for å verne og bygge opp igjen villfiskstammene i Hardanger i tråd med nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser fullføres, herunder at det gis garantier for finansiering av denne.»

I tillegg ville han at Stortinget ber regjeringen «utrede om det er mulig å etablere Hardanger som pionerregion for en bærekraftig oppdrettsnæring hvor nye løsninger tas i bruk, både på teknologi- og virkemiddelsiden. Målet må være at Hardanger blir et foregangsområde som viser hvordan det er mulig å kombinere bærekraftig oppdrettsvirksomhet med ivaretakelse av Norges internasjonale forpliktelser om å verne de unike laks- og sjøørretstammene langs kysten.»
Energi- og miljøkomiteen vil avgi sin innstilling til saken 28. mars, og foreløpig saksbehandlingsdato i Stortinget er satt til 4. april.
AP har nøkkelen
Som det klart største opposisjonsparti, er det av særlig interesse hvordan Arbeiderpartiet stiller seg til denne saken.
Ingrid Heggø, fiskeripolitisk talskvinne i Ap, holder kortene tett til brystet og vil ikke forskuttere et vedtak.
– Denne saken går i miljø og energikomiteen, sier hun, og legger til at hun sitter i næringskomiteen.
– Vi skal selvsagt ha en god behandling i organisasjonen før vi konkluderer, sier Heggø videre til iLaks.