Christian Chramer: – Så langt har ikke sakene i mediebildet påvirket omdømmet nevneverdig

Nyheter
0

Direktøren for Norges sjømatråd understreker at norsk laks verdens mest populære fisk.

Selv om det er en økende bekymring for norsk laks som merkevare, har ikke sjømatrådet registrert noen vesentlige endringer i omdømmet.

– Når produksjonsfisk kommer ut i markedet vil det selvsagt medføre en risiko for den norske laksens omdømme. Så langt har ikke sakene i mediebildet påvirket omdømmet nevneverdig, slik vi kan se, sier administrerende direktør Christian Chramer, på vei inn på et fly.

Les også: Roger Hofseth: – Det skaper enorme følger for merkevaren norsk laks

Direktøren for sjømatrådet benytter anledningen til å understreke styrken i laksen som norsk merkevare.

– Norsk laks er ifølge våre målinger verdens mest populære fisk. Den har over tid opparbeidet seg en meget sterk posisjon og er ettertraktet i mange markeder blant annet på grunn av sin høye kvalitet, påpeker han til iLaks.

Nyhetsbildet i næringen har den siste tiden har vært preget av oppslag om «prodfisk» (fisk med sår og skader, som er ulovlig å eksportere uten feilretting) som konkurrerer med superior laks på det europeiske markedet.