Cermaq søkte om ti konsesjoner for «iFarm» – fikk fire. Nå anker de avgjørelsen

Nyheter
1101

Cermaq anker Fiskeridirektoratets beslutning om å tildele fire konsesjoner til utvikling av oppdrettssystemet iFarm, inn for departementet.

– Dette er en oppdrettsløsning som vil minimere problemer knyttet til sykdom og lakselus. Vi har vært tydelige på at vi trenger ti konsesjoner for å kunne utvikle den unike teknologien med billedgjenkjenning i et sorteringskammer i laksemerden som muliggjør at hver enkelt fisk i anlegget får tilrettelagt helseoppfølging. Vi er overrasket og skuffet over at Fiskeridirektoratet ikke ser behovet for antall lisenser for digitaliseringsløpet i iFarm. Vi setter nå vår lit til at statsråd Per Sandberg ser potensialet og verdiskapingen iFarm kan gi for kystnært oppdrett i Norge, sier konsernsjef Geir Molvik i Cermaq.

– Vil være kostnadseffektiv
iFarm er et kostnadskrevende og ressurskrevende utviklingsløp som strekker seg over seks år. Billedteknologien med maskinbasert beslutningssystem vil gjøre at man kan gjenkjenne hver enkelt fisk i anlegget, vurdere helsestatusen og sette inn tiltak tilpasset den enkelte fisk.

– Det er store kostnader forbundet med å utvikle iFarm, men når løsningen er ferdig utviklet vil den være kostnadseffektiv å ta i bruk for hele næringen. Skal vi klare å komme i mål med iFarm, trenger vi ti konsesjoner, sier Molvik.

– En annen retning
Han understreker behovet oppdrettsnæringen har for bredde i teknologiutviklingen, og myndighetenes ansvar for å legge til rette for denne bredden.

– iFarm er unik, og har en annen retning enn alle andre utviklingstillatelser. Vår teknologi vil styrke konkurransekraften i eksisterende, kystnært oppdrett. Det vil skape arbeidsplasser langs kysten der folk bor, sier Molvik.

Han understreker betydningen av det fiskeriminister Per Sandberg tidligere har vektlagt; at tap i sjø er den største utfordringen for næringen.

– iFarm, som overvåker og kan sortere fisken for å iverksette egnet tiltak for hver enkelt fisk, vil løse nettopp dette, avslutter Molvik.