Cermaq har satt ut første smolt i «iFarm»: – Kan bidra til å styrke konkurransekraften til kystnært oppdrett

Nyheter
916

iFarm-prosjektet skal utvikle individbasert havbruk, og er planlagt å gå over fem år. Nå er den første fisken satt ut i iFarm.

Det opplyser Cermaq i en pressemelding.

Selskapet er tildelt fire utviklingskonsesjoner for iFarm, og investerer 580 millioner kroner i prosjektet.

I iFarm ønsker Cermaq, ved hjelp av kunstig intelligens og maskinlæring, å identifisere hver enkelt fisk i en merde og gi den en egen oppfølging og helsejournal.

Første smolt
Etter en lang og hektisk periode med bygging, montering og rigging rundet prosjektet en viktig milepæl forrige uke, da den første smolten ble satt ut i iFarm-merdene.

Etter montering på land er iFarm-komponentene fraktet til anlegget, sjøsatt og montert sammen med øvrig utstyr. FOTO: Cermaq

– Dette er en veldig spennende og viktig fase i prosjektet; nå får vi se hvordan fisken trives i merder spesialtilpasset for iFarm, og om den svømmer og oppfører seg slik vi har tenkt, sier Karl Fredrik Ottem, som er Cermaqs prosjektleder for iFarm.

– I dette første utsettet skal vi først og fremst teste og evaluere samspillet mellom ulike iFarm-komponenter og fiskens atferd, for å kunne gjøre eventuelle nødvendige justeringer, fortsetter han.

Laksen har åpen svømmeblære, og må opp til overflaten og snappe luft for å fylle svømmeblæren. Denne egenskapen utnytter iFarm gjennom å holde fisken dypt i merda ved hjelp av et not-tak. Når den søker til overflaten for å fylle luft i svømmeblæra, ledes den gjennom et kammer med en sensor, som skal skanne hver fisk og bruke automatisk bildebehandling for å gjenkjenne hvert enkelt individ.

– Vi setter ut en prototype av iFarm-sensoren først i november. Frem til da skal vi bruke tid på å observere fiskens atferd i merda, hvordan den beveger seg og hvordan den spiser, slik at vi kan gjøre eventuelle justeringer før vi setter ut sensoren. I tillegg skal vi få lagt opp en god driftspraksis; dette er nye installasjoner, og det er mye som skal tilpasses, sier Ottem.

FOTO: Cermaq

– En veldig spennende periode fremover
Utstyret til iFarm-merdene ble levert tidlig i sommer, og de ulike delene til iFarm har gjennom sommeren blitt montert på land i Nordfold i Steigen kommune. Det monterte utstyret har så blitt fraktet ut til Martnesvika, der det har blitt montert sammen med hovednøtene og satt i sjøen.

– Vi har et veldig tett og godt samarbeid mellom BioSort, ScaleAQ og Cermaq, og så langt har det gått etter plan, sier Ottem.

– For oss i prosjektet er det utrolig spennende at vi nå er kommet så langt at første prototype av merden er montert og sjøsatt, og at vi har fått satt ut fisk. Nå blir det en veldig spennende periode fremover, sier han videre.

Les også: ScaleAQ sikret iFarm-avtale

Vil styrke konkurransekraften til kystnært oppdrett
iFarm-prosjektet er planlagt å gå over fem år, og Cermaq understreker at de enda er i tidlig fase i et lengre løp. 

«Det er et svært komplekst prosjekt, og et komplisert arbeid når modeller og simuleringer i avanserte dataprogram skal prøves ut i full skala. Her skal avansert undervannsteknologi utvikles, og den skal virke i tett samspill med fisken. De erfaringene som gjøres gjennom dette første utsettet vil brukes til å optimalisere design til neste utsett», skriver oppdretteren i pressemeldingen.

Neste utsett er planlagt i 2021.

– Det vi prøver å oppnå med iFarm, er å teste ut en teknologi som på sikt kan føre til bedre fiskehelse og velferd, og som kan bidra til å styrke konkurransekraften til kystnært oppdrett. Vi har store forventninger til at helsen og velferden til laksen kan bedres med iFarm, dersom vi lykkes, avslutter Ottem.