ScaleAQ sikret iFarm-avtale

Nyheter
755

Cermaq og BioSort er nå i ferd med å realisere utviklingstillatelsene for iFarm, og Cermaq har valgt ScaleAQ som samarbeidspartner for leveranser av oppdrettsutstyr til prosjektet.

Rett før jul opplyste Cermaq om at de ville investere over en halv milliard kroner i oppdrettssystemet iFarm – et konsept for individbasert havbruk. Dette til tross for at selskapet bare fikk fire av ti utviklingskonsesjoner.

I en pressemdling skriver nå utstyrsleverandøren ScaleAQ at de skal levere sitt Midgardsystem med flytekrage, vinsj og Midgardnot, i tillegg til nottak og nottube, som skal omslutte iFarm-enheten. Første utgave av iFarm skal etter planen settes ut på anlegget Martnesvika i Steigen i Nordland denne sommeren.

– For oss var det avgjørende å få med en partner på laget som har den beste kompetansen og nok muskler til å sikre at vi lykkes med iFarm, sier en fornøyd prosjektleder for iFarm i Cermaq, Karl Fredrik Ottem.

Fornøyd
Strategien til ScaleAQ er å samle de beste miljøene innenfor leverandørindustrien til havbruk, for å bygge et sterkt og kompetent selskap som kan være en viktig samarbeidspartner og rådgiver for oppdretterne. På den måten vil ScaleAQ være en sentral bidragsyter til å løfte og sikre utviklingen i oppdrettsnæringen. Som et viktig ledd i dette er det opprettet en ny avdeling som arbeider med innovasjon og utvikling på tvers av selskapene i ScaleAQ.

– Vi er svært fornøyde med at Cermaq valgte oss, sier CCO Stig Førre i ScaleAQ.

– Vi føler at dette er en bekreftelse på at vår strategi om å tilby partnerskap er korrekt. For ettertiden vil vi i større grad være rådgivere enn selgere, fortsetter han.

Bredt samarbeid bak iFarm
Cermaq, BioSort og ScaleAQ har satt sammen en prosjektgruppe med komplementær kunnskap. Dette vil sikre at iFarm-prosjektet vil få de beste forutsetningene for å lykkes. Her er det kompetanse fra forskjellige områder som sammen vil forene kreftene.

– Det er med spenning vi ser frem til å samarbeide med den beste kompetansen innenfor sine fagfelt, uttaler forsknings- og utviklingssjef, Noralf Rønningen som koordinerer ScaleAQ sin innsats.

– BioSort sine erfaringer fra Tomra-systemet med registrering av store mengder data og behandle disse har stor overføringsverdi til havbruk. Sammen med Cermaq og vår kompetanse blir dette helt topp, avslutter Rønningen.

Harald Tronstad (BioSort, bak f.v.), Bernt Saugen (BioSort), Tore S. Strand (ScaleAQ), Martin Søreide (ScaleAQ), Sindre Abrahamsen (BioSort), Odd Ronald Olsen (ScaleAQ), Norald Rønningen (ScaleAQ), Karl Fredrik Ottem (Cermaq), Geir Hauge (BioSort) og Kjell Hansen (Cermaq). FOTO: ScaleAQ