Brakklegging i Austevoll tvang frem endringer hos Troland Lakseoppdrett

Nyheter
0

Småoppdretter måtte tenke nytt om drift.

Som en liten fiskeoppdretter i en av de kommunene i landet med flest oppdrettsanlegg per kvadratkilometer, Austevoll, er Troland Lakseoppdrett sårbar på lokalitetsiden. Når Austevoll skulle brakklegges måtte selskapet gjøre endringer.

Samlokalisering og samdrift har i 2020 foregått i kommunene Bremanger, Høyanger, Askvoll og Kinn. Selskapet har kunnet opprettholde aktiviteten de to siste årene gjennom samdrift og samlokalisering, da en som følge av brakklegging i Austevoll måtte se på andre produksjonsmåter, fremgår det av årsberetningen fra selskapet.

Kontantstrømanalysen viser en netto negativ kontantstrøm fra operasjonell drift med cirka 0,7 millioner kroner. I inneværende år har selskapet noe mer egen produksjon, utenom samdrift og samlokalisering.

Det ble et krevende år for Troland. Selskapets driftsresultat falt med to tredjedeler fra 2019 til 2020. Resultat før skatt endte på beskjedne 4,9 millioner kroner.

Austevolloppdretteren hadde ved årsskiftet en bokført egenkapital på 125 millioner kroner, av en totalbalanse på 157,8 millioner kroner.

Troland Lakseoppdrett er heleid av Troland Holding, eid av familien Troland. Troland Holding eier også 100 prosent av Troland Eiendom, som leier ut selskapets forretningslokaler med en årlig leie på 580.000 kroner.

Troland Lakseoppdrett 2020 2019 Endring
Omsetning 158,5 152,4 4,0 %
EBIT 4,6 14,2 -67,6 %
Resultat før skatt 4,9 15,5 -68,4 %
Driftsmargin 2,9 % 9,3 %
Alle tall i millioner kroner