Bestefaren oppmuntret henne til å satse på røyeoppdrett: – Trodde han var gal

Nyheter
1824

Gry-Wibeke Odden og mannen planlegger å etablere et røyeoppdrettsanlegg i fjøset på hjemgården Nordre Storeng på Kvikne i Hedmark. Ideen kom i 2016 etter en samtale med bestefaren.

– Bestefar hadde lest om at Klosser Innovasjon skulle ha et møte om Innlandsbasert oppdrett av røye på Tynset, og mente at det var noe jeg måtte sette meg inn i og satse på. Jeg dro på møtet og etter hvert ble det veldig mange møter, sier Odden til Østlendingen.

iLaks har omtalt prosjektet til Klosser Innovasjon (tidligere Hedmark Næringspark) flere ganger. De har igangsatt en stor satsing på røyeoppdrett gjennom to prosjekter: Arctic Red som er et nasjonalt avlsprogram på arktisk røye på Rena, hvor første kull av stamfisken vil gyte vinteren 2020 med første leveranse av egg/yngel til oppdretterne. I tillegg har Klosser Innovasjon iverksatt et eget mobiliseringsprosjekt, der potensielle røyeoppdrettere veiledes gjennom Klossers inkubatorordning.

En av disse er altså Gry-Wibeke Odden. Selv om bestefaren er gått bort, lever ideen videre. Odden og hennes mann er i gang med å søke konsesjon, samt at de jobber videre med finansiering. Målet er å komme i gang med småskalaoppdrett av røye før om et par år.

– Jeg er opptatt av putte nytt liv inn i driftsbygningen på gården, og røyeanlegget er tegnet inn i fjøset og stallen. Riksveg 3 går gjennom Kvikne, og vi har veldig lyst til å finne et kundegrunnlag for å frakte røye så kjapt som mulig etter at vi har slaktet den til restaurantmarkedet på Østlandet og i Trøndelag, sier Odden.