Bergen Group Sjøsterk skal bygge betonglekter for Osland Havbruk

Nyheter
1234

Kontrakten har en estimert verdi på 12-14 millioner kroner, og arbeidet er allerede startet opp. 

Konsernsjef Torgeir Nærø. FOTO: Bergen Group

Betonglekteren vil ha en lagerkapasitet på inntil 600 tonn. Flåten får en dimensjon på 40 x 17 meter og skal leveres i løpet av første kvartal 2019.

Konsernsjef Torgeir Nærø er meget godt fornøyd med at Bergen Group Sjøsterk har fått landet sin første produksjonsordre i havbruksnæringen.

Konsernet har også overtatt eierskapet til betongflåteprodusenten Sjøsterk fra Backe Bergen.

-Bergen Group har sett veldig frem til å overta Sjøsterk og produksjonsanlegget på Stamsneset ved Grimstadfjorden. Vi har kjøpt en godt etablert virksomhet med en omfattende erfaring innen produksjon av integrerte fórflåter til oppdrettsnæringen. Kontrakten med Osland Havbruk sikrer oss god kapasitetsutnyttelse av anlegget fra dag en etter overtagelsen, og vil være viktig i arbeidet med å styrke Bergen Group Sjøsterk sin markedsposisjonen i havbruksnæringen, sier han.

Stamsneset ligger i fjordbassenget som skiller flyplassen på Flesland og Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern. Bergen Group har overtatt eiendom og anlegg som blant annet inkluderer en moderne og oppgradert tørrdokk på 22 meters bredde og 90 meteres lengde, god krankapasitet, produksjonshall og en oppgradert administrasjonsbygning.