Bakkafrost er mer verdt enn Færøyenes BNP. Men den største eieren er norsk

Nyheter
1659

Vidåpen eierstruktur i øygruppens dominante industriselskap.

Færøyene har et bruttonasjonalprodukt på 2,7 milliarder dollar, tilsvarende 25,5 milliarder kroner. Til sammenligning har landets desidert viktigste bedrift, Bakkafrost, en børsverdi på 35,1 milliarder kroner.

Fiskeri og havbruk dominerer eksportinntektene til øystaten i Nordsjøen. 

Bakkafrost har slått seg opp på oppdrett og eksport av laks. Blikket har hele tiden vært vendt utover. Eierne er også i stor grad lokalisert i utlandet. Blant de ti største eierne er hele seks nasjoner representert.

Åpen eierstruktur
Med snaut 5,2 millioner aksjer er det norske Folketrygdfondet største eier i det som fremstår som en svært åpen eierstruktur.

Regin Jacobsen, konsernsjef i Bakkafrost, er komfortabel med eierskapet i selskapet.

FOTO: Ole Alexander Saue

– Der er en lovbegrensning i oppdrettsloven, at hver enkelt investor kan ha opp til 20 prosent, forklarer Jacobsen til iLaks.

Begrensning
Sammen med sin mor, Oddvør, eier han 15,6 prosent av selskapet.

Færøyiske myndigheter har også lagt inn en begrensing om at ingen selskaper kan kontrollere mer enn 50 prosent av øygruppens oppdrettskonsesjoner.

I fjor tok Jacobsen og Bakkafrost spranget ut av Færøyene, og kjøpte sin første oppdrettsvirksomhet i utlandet. The Scottish Salmon Company ble slukt i et milliardoppkjøp.

Selskapet guider et totalt slaktevolum på 89.000 tonn laks i år, fordelt på Skottland og Færøyene. Det gjør Bakkafrost til verdens sjette største lakseoppdretter.