Arbeidsuhell førte til at mye fisk kom i klem og døde hos Grieg Seafood Finnmark

Nyheter
965

Hendelsen fant sted 18. juli.

Saken er oppdatert fredag ettermiddag med kommentar fra Grieg Seafood om antall fisk.

«Vi har hatt ett arbeidsuhell på lokalitet Laholmen, Nordkapp. I forbindelse med vrenging av poser (bytte til nye poser), kom mye fisk i klem på merd 1.»

Slik starter en e-post fra fiskehelseleder i Grieg Seafood Finnmark, Berit Seljestokken, til Mattilsynet i Hammerfest 22. juli.

I meldingen, som iLaks har fått innsyn i, er dødelighetstallet sladdet ut. Dette fordi dødeligheten oppgis i prosent, og da kan man regne ut antall fisk i anlegget. Dette regnes av departementet som bedriftssensitive opplysninger, og må sladdes.

Til iLaks opplyser likevel samfunnskontakt i Grieg, Roger Pedersen, antallet.

– Dessverre mistet vi cirka 20.000 fisk på Laholmen i juli, fordi vi fikk fisk i klem da vi skiftet nøter. Vi har iverksatt tiltak for at dette ikke skal skje igjen.

«På fredag ble det klart at det hadde dødd mye fisk, mer enn vi klarte å håndtere raskt på lokalitet. På lørdag kom ensilasjebåt og vi fikk tømt merden for død fisk», skriver Seljestokken videre i meldingen.

Hendelsen er ifølge Grieg Seafood Finnmark avviksbehandlet.

«Det er ikke mistanke om smittsom sykdom», skriver Seljestokken avslutningsvis.