Aquaship venter kraftig vekst i omsetning og resultat

Nyheter
984

Drevet av oppkjøp, økte topplinjen i brønnbåtrederiet med 177,5 prosent fra 2018 til 2019. Og veksten ventes å fortsette i minst fire år fremover.

Det hurtigvoksende kristiansundrederiet noterte seg for en netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på 112,1 millioner kroner i fjor.

«Styret og daglig leder er fornøyd med resultatutviklingen og mener likviditeten er tilfredsstillende», heter det i årsberetningen fra selskapet.

Daglig leder og rederiets nest største aksjonær, Sverre Taknes, ble da også belønnet med en årslønn på nesten 2,5 millioner kroner for sitt arbeid i 2019.

Utsiktene i årene som kommer ser lovende ut, skal en tro årsberetningen.

Volumvekst
«Fremtidig utvikling er avhengig av blant annet fremtidig volumvekst innenfor oppdrett av laks og ikke minst andre sjøbaserte oppdrettsarter. Aquaship gruppen har flere spennende prosjekter på gang og prognosene i selskapets forretningsplan fra 2020-2024 viser en betydelig økning i omsetning og EBITDA».

Det er et potent selskap. Av en totalbalanse på 2,1 milliarder kroner, utgjør egenkapitalen 46 prosent.

Mens morselskapet holder til i Kristiansund, har konsernet har også kontorer i Førde, Puerto Varas i Chile og Vidlin på Shetland. Morselskapet, som ble stiftet i 2018, drives som et management selskap for sine fire datterselskaper Aquaship Holding, Johnson Marine, Aquaship Salmon Star og Aquaship Salmon Star II, der de to sistnevnte ble kjøpt opp høsten 2019.

AquaShip disponerer en stor flåte, på totalt 28 fartøyer. Balanseført verdi av flåten var 1,4 milliarder kroner ved årets utgang. Selskapet opplyser i notene i årsrapporten at det har en brønnbåt, «Aqua Caledonia», under bygging ved Balenciaga-verftet i Spania. Ventet levering fra er i løpet av 2021.

Satser i Chile
Selv om mesteparten av virksomheten skjer i Nord-Europa, har rederiet også brønnbåtaktivitet i Chile. Ettersom Chile ikke tillater utenlandske aktører å kontrollere rederier i kystfrakt, har Aquaship valgt en nokså kreativ metode for å håndtere dette:

«Datterselskapet GripShip AS eier 49 % av aksjene i Naviera Beagle SpA, Naviera Kaweskar SpA, og Inversiones Austral SpA som er lokalisert i Purto Montt, Chile. Naviera Beagle SpA og Naviera Keweskar SpA driver brønnbåtvirksomhet. Eneste virksomhet i Inversiones Austral SpA er å eie 51 % av aksjene i GripShip SpA, Puerto Montt, som driver brønnbåtvirksomhet i Chile. De øvrige 49 % av aksjene i GripShip SpA eies av GripShip Service AS som eies 100 % av Grip Ship AS», heter det i notene i årsrapporten.

Les også: Norske brønnbåtrivaler spiller høyt i Chile

AquaShip er kontrollert, med 51 prosent av aksjene, av det amerikanske private equity-fondet AMERRA Capital, som kjøpte aksjemajoriteten i fjor høst.

Det har ikke lyktes iLaks å få en kommentar fra selskapet.

Aquaship 2019 2018 Endring
Omsetning 381,5 137,5 177,5 %
Driftsresultat 57,4 53,9 6,5 %
Resultat før skatt 15,7 38,5 -59,2 %
       
Driftsmargin 15,0 % 39,2 %  
       
Alle tall i millioner kroner