AQS og KB Dykk fusjonerer

Nyheter
2162

Trønderrederier slår seg sammen.

Det er i dag inngått intensjonsavtale mellom NTS og Kåre Bjørn Krystad og Ola Krystad, som aksjonærer i KB Dykk, og Fanøyskjæret, som aksjonær i AQS Holding, om fusjon av KB Dykk og AQS (heleid av AQS Holding), med AQS som overtakende selskap og vederlagsaksjer utstedt av AQS Holding. Avtalen er betinget av due dilligence, opplyser NTS i en pressemelding.

– Vi skal være en solid og robust leverandør av tjenester til havbruksnæringa – også i framtida. Det er hovedgrunnen til at vi ønsker å slå oss sammen, sier daglig leder Ove Løfsnæs i AQS.

– KB Dykk og AQS vil utfylle hverandre veldig godt, både når det gjelder mannskap, båter, utstyr og landorganisasjon. Vi kan tilføre hverandre mye bra, og vi tenker likt både om markedet og framtida. Vi ligger også nært hverandre geografisk, sier daglig leder Ola Krystad i KB Dykk i en kommentar.

Det forventes at fusjonen blir gjennomført i løpet av første halvår med regnskapsmessig virkning fra 1. mai.

Begge selskapene er aktører innen servicebåtsegmentet og tilbyr hovedsakelig ulike servicetjenester til havbruksnæringen, deriblant fortøyningsarbeid, avlusing, notvasking, ROV-operasjoner samt dykking.

KB Dykk er lokalisert i Rørvik og omsatte for 111 millioner kroner i 2017. AQS, med base i Flatanger, i Trøndelag noterte seg i fjor for en omsetning på 161 millioner kroner.

Etter fusjonen vil selskapet være i besittelse av 20 servicebåter til dekning av operasjonsområde fra Trøndelag til Finnmark.  Bytteforholdet i fusjonen er foreløpig avtalt til 54 prosent til AQS og 46 prosent til KB Dykk.

NTS har en eierandel på 50,1 prosent i KB Dykk. Etter fusjon mellom selskapene vil NTS  sin eierandel i AQS Holding bli cirka 23 prosent.