Fiskeripolitisk talsperson i Arbeiderpartiet: – Jeg mener vedtaket er uklokt

Nyheter
1828

Ruth Grung (Ap) sier hun forstår at oppdrettsnæringen er provosert over Tromsø kommunes vedtak om nei til oppdrett i åpne anlegg. Hun støtter ikke vedtaket fra partikollegaene i Tromsø.

Onsdagens vedtak fra Nordens Paris slo ned som en bombe i oppdrettsnæringen. MDG, Rødt, SV og Ap vedtok i kommunestyret at Tromsø kommune ikke skal tillate flere oppdrettskonsesjoner, og at eksisterende konsesjoner ikke forlenges uten at de drives i lukkede anlegg.

Så hva synes fiskeripolitisk talsperson i Ap, Ruth Grung, om vedtaket?

– Jeg mener det er uklokt. Arbeiderpartiet er et verdiskapningsparti. Vi trenger å utvikle nye næringer som skaper nye lønnsomme arbeidsplasser og verdiskapning for å finansiere fremtidig velferd når petroleumsindustrien gradvis fases ut, skriver Grung i en e-post til iLaks.

Forstår næringen
En av selskapene som kan bli rammet, er Lerøy, som har fem lokaliteter i Tromsø. Stig Nilsen, konserndirektør for havbruk i Lerøy, uttalte torsdag til iLaks at vedtaket «provoserer en hel næring».

– Jeg forstår næringen. De har i alle år sett på de to store partiene som garantist for en god næringspolitikk og Arbeiderpartiet spesielt som et verdiskapingsparti. Mye av verdiskapingen til hele landet skjer nettopp langs kysten, og de forventer vel også at vi som er fra kysten er tydelig på en fremtidsrettet næringspolitikk basert på våre naturressurser.

– All produksjon på land er ikke bærekraftig
Grung sier at Arbeiderpartiet skal basere sin politikk på kunnskap, og viser til at Norge ligger helt i front med å stille krav til næringer, også til oppdrettsnæringen.

– Lerøy ble nylig også kåret til den mest bærekraftige matprodusenten av det internasjonale bærekraftindeksen FAIRR. Det er nettopp et resultat av at vi stiller krav, men de må baseres på våre nasjonale fortrinn med lang kystlinje, gode strømforhold og rent vann, sier Grung.

Hun mener at selv om utviklingen går mer i retning av mer lukkede anlegg i sjø og deler av produksjonen på land, vil det å flytte all produksjon på land ikke være bærekraftig for hverken klima, fiskehelse eller energibruk.

– I tillegg mister vi våre fortrinn og anleggene vil bli bygget nærmere kundene, og vi går glipp av både arbeidsplasser og verdiskaping, legger hun til.

– Omdømmeutfordring
På spørsmål om vedtaket gjenspeiler holdningene til lakseoppdrett i partiet, svarer Grung:

– «Å skape for å dele»- forståelsen blir utfordret også i Arbeiderpartiet. Det er nok et resultat av at færre jobber i industri og at Norge over lang tid har hatt en unik tilgang på oljepenger slik at færre reflekterer over hvordan verdiene skapes. Det er ofte de som er mest imot oljeproduksjon som er flinkest til å bruke nettopp oljepenger, men vi må forberede oss på at inntektene fra olje og gass gradvis vil avta.

Selv om hun er kritisk til vedtaket, mener hun det reflekterer en holdning om at næringen består av noen store og små bedrifter som har blitt svært rike ved å bruke og forurense kystområder. Og at disse holdningene må det jobbes med gjennom dialog med lokalsamfunn og politikere.

– Havbruk er en næring med stort potensial i Norge. De har utviklet seg raskt, det er en enorm vilje til nyskaping for å redusere miljøavtrykk og sikre god fiskehelse, samt skape  flere helårsarbeidsplasser med økt foredling i Norge, men de har fortsatt omdømmeutfordring som de selv må fortsette å jobbe med, avslutter hun.