– Åpenbart at anlegg som skal fôre mer enn 30 tonn fôr daglig må løsrive seg fra å fylle siloer med storsekk og truck

Nyheter
1420

Laksesystemer har signert en avtale med danske Simatek Bulk Systems om forhandling av elevator til håndtering av store mengder fôr til landbasert fiskeoppdrett.

Avtalen kommer kort tid etter at Laksesystemer, som er datterselskapet til Fjøssystemer-gruppen, fikk på plass en annen forhandleravtale med et dansk industriselskap. 

Daglig leder i Laksesystemer, Ole Gabriel Kverneland, mener fôrlogistikk er en av de større utfordringene i de største landbaserte oppdrettsanleggene, og dette er bakgrunnen for avtalesigneringen med Simatek Bulk Systems.

– Det brukes forferdelig mye ressurser på intern logistikk av fôr fordi det ikke har vært tilgjengelig teknologi som kan håndtere dette på en rask og skånsom måte, sier Kverneland og fortsetter:

– Det er åpenbart at anlegg som skal fôre mer enn 30 tonn fôr per dag må løsrive seg fra å fylle siloer med storsekk og truck. Det er bare å ta frem kalkulatoren for å se hvor mange storsekker dette blir. Hvis ikke teknologien til fôrlogistikk følger med utviklingen ender man opp med å måtte ha flere ansatte som bruker arbeidsdagen sin bare på flytting av fôr, mener Kverneland.

Ifølge Kverneland har det danske selskapets trommelutfôrer ubegrenset kapasitet.

– De mest relevante størrelsene for landbasert akvakultur løfter cirka ti tonn fôr per time mens de største modellene kan flytte flere hundre tonn i timen. Resultatet av å implementere denne type teknologi blir at mye mindre av kundens verdifulle tid går med til internlogistikk på fôr, og at man reduserer støv og knus forårsaket av fôringsanlegget. Vi tror dette er en av nøklene til å lykkes i store resirkuleringsanlegg til postsmolt og for landbaserte matfiskanlegg, og vi gleder oss virkelig til å komme i gang leveranser av denne type teknologi, sier Kverneland.

Daglig leder Christian Andersen i Simatek Bulk Systems sier skånsom transport av pellets er et vesentlig forretningsområde for selskapet.

– Det er derfor opplagt for oss å søke nye anvendelsesområder for teknologien innenfor håndtering av fiskefôr, og vi har valgt å innlede et samarbeid med Laksesystemer, sier Andersen.

Andersen mener Laksesystemer er den riktige partneren for å styrke posisjonen i det landbaserte akvakulturmarkedet. Han trekker blant annet fram det norske selskapets satsing på fôringsteknologi til landbasert oppdrett, som en viktig inngangsvinkel til et nytt og potensielt stort anvendelsesområde for Simatek Universalelevatorer.

– Vi har stor tro på at vårt samarbeid med Laksesystemer vil være fruktbart for alle parter; ikke minst for kundene som nå får tilgang på en teknologi som kan forenkle deres arbeidshverdag, avslutter Andersen.