Åkerblå oppretter egen FoU-avdeling

Nyheter
708

Halvor Hektoen er fra 1. januar ansatt som leder for en nyopprettet FoU-avdeling i Åkerblå.

Halvor Hektoen. FOTO: Åkerblå

Hektoen har erfaring fra Norges veterinærhøgskole som prorektor og instituttleder, og som prorektor for forskning ved NMBU. I 2018 fungerte Hektoen som avdelingsdirektør i avdeling for fiskehelse ved Veterinærinstituttet.

– Vi har omfattende kompetanse og tilstedeværelse langs kysten, og med å opprette en FoU-avdeling gjør vi Åkerblå til en enda mer attraktiv samarbeidspartner for universitet og forskningsinstitusjoner, industri og næring, sier administrerende direktør Roger Sørensen.

– Vi er svært glade for ansettelsen av Halvor Hektoen, og for å ha fått med oss en slik kapasitet på laget. Vi ser etableringen av en FoU-avdeling som en stor og naturlig utvikling, og en satsing videre på alle våre tjenesteområder. Vi ønsker å være i front når det gjelder utvikling og kvalitet, og da er dette riktig satsing, avslutter Sørensen.