Agaqua kjemper for sin eksistens: Revisoren er blitt saksøkt for ugyldig fratreden

Nyheter
0

Foretaksregisteret har stanset tvangsoppløsningprosess til rettssaken er avgjort.

Etter at Deloitte trakk seg som revisor for det russiske oppdrettsselskapet Inarctica, stod settefiskselskapene Villa Smolt, Øyralaks, Oldenselskapene og Olden Oppdrettsanlegg uten revisor høsten 2022. Inarctica skal ha koblinger til den russiske eliten i Kreml.

I januar i fjor dukket det Førde-baserte revisjonsfirmaet Revisorgruppen Fjordane (RG), og statsautorisert revisor Roger Hopland, opp som revisor for Agaqua og de fire settefisksselskapene, samt for Setran Settefisk. Agaqua var konsernspiss i den nye selskapsstukturen, som eies av Averøymannen Arne Geirulv.

Den 10. januar i år trakk Hopland og Revisorgruppen Fjordane seg som revisor.

Ingen vil revidere
I et brev fra sin advokat Roger Sporsheim til Foretaksregisteret, fremgår det at Agaqua-konsernet har gitt klart uttrykk for hva de mener om det som har skjedd, overfor Revisorgruppen Fjordane.

«Selskapene er sterkt uenige i at RG har rettslig grunnlag for å fratre, og har i korrespondanse med RG gitt klart uttrykk for dette. Selskapenes protester overfor RG har hittil ikke ført frem», skriver Sporsheim.

Statsautorisert revisor Roger Hopland, Revisorgruppen Fjordane. Foto: Revisorgruppen

Agaquas advokat levner ingen tvil om hva som kan skje dersom de ikke får på plass en ny revisor.

«Som det fremgår av brevet fra Foretaksregisteret, risikerer selskapene å bli tvangsoppløst dersom de ikke registrerer en revisor innen en fastsatt frist», forklarer han. 

Men hittil har arbeidet med å skaffe seg en ny revisor vært forgjeves.

«Selskapet har derfor lagt ned betydelige ressurser for å få på plass ny revisor, men foreløpig ikke lyktes med dette. Flere revisjonsselskaper har stilt seg positive til å revidere selskapene fra og med 2024, men de ønsker ikke å påta seg revisjonen for regnskapsåret 2023», utdyper han.

Les også: – Dere må bare få de ut, elles så får dere ikke revisor

Umulig posisjon
Advokat Sporsheim mener at revisorens fratreden har satt smoltkonsernet i en krevende spagat.

«Selskapene står således i en umulig posisjon, og kan i verste fall bli tvangsoppløst dersom Foretaksregisteret, basert på revisors urettmessige fratreden, sender saken til tingretten etter aksjeloven § 16-17. En tvangsoppløsning vil ha alvorlige og uopprettelige konsekvenser, og blant annet føre til tap av arbeidsplasser og destruksjon av levende smolt. Dette vil ikke vil kunne repareres gjennom et eventuelt etterfølgende erstatningsoppgjør med RG», forklarer han.

På bakgrunn av dette har Agaqua og datteselskapene saksøkt Revisorgruppen Fjordane med påstand om ugyldig fratreden. Stevningen skal ha blitt reistrert hos Sogn og Fjordane tingrett 29. januar i år.

Aqaqua-eier Arne Geirulv har ingen kommentar til stevningen. Det har heller ikke hans advokat Roger Sporsheim.

– Agaqua m.fl. har for øyeblikket ingen kommentar til denne saken, skriver han i en e-post.

Stilt i bero
På bakgrunn av dette søksmålet har Agaqua bedt Foretaksregisteret om å stoppe en kunngjøring om en tvangsoppløsningsprosess. Men dette har ikke Foretaksregisteret anledning til å gjøre. Løsningen har blitt å fryse prosessen inntil videre.

«Som følge av din opplysning om at det er tatt ut stevning til Sogn og Fjordane tingrett med påstand om at Revisorgruppen Fjordane AS ikke hadde rett til å fratre, vil Foretaksregisteret stille saken i bero inntil tvisten er avgjort i domstolsapparatet. Vi ber om å bli underrettet når saken er rettskraftig avgjort», skriver seniorrådgiver Margrethe Meyer Trælvik hos Foretaksregisteret.

Det er bestemmelsene i aksjelovens paragraf 16-15, 3. ledd, som regulerer Foretaksregisterets håndtering av saker der revisor trekker seg. Dersom det ikke meldes inn ny revisor innen gitte frister skal tingretten varsles om at vilkårene for tvangsoppløsning foreligger.

Det er rettet henvendelser til statsautorisert Roger Hopland hos Revisorgruppen Fjordane, men dem er ikke blitt besvart.

Nylig tapte Agaqua en sak i Høyesterett mot forsikringsselskapet IF. Denne saken gjaldt spørsmålet om hvilke vilkår som gjelder etter hvitvaskingsloven for at forsikringsselskapet kunne avvikle kundeforholdet til settefiskprodusentene Villa Smolt og Setran Settefisk.

Revisorgruppen Fjordane holder til i Naustdalsvegen 1, Førde. Foto: Kjartan Aa Berge