– Å få til dette i sjø under naturlige produksjonsbetingelser, der vi har vær og vind og sykdom og lus, er en milepæl

Nyheter
717

Ved Centre for Aquaculture Competence (CAC) på Hjelmeland i Rogaland har Skretting og Mowi testet ut fullskalaoppdrett av laks i sjø, som bare har fått fôr som ikke inneholder fiskemel eller fiskeolje. Resultatene er oppløftende.

CAC er eid av Skretting, Mowi og AKVA group og driver med fullskala generasjonsforsøk på fôr, som først er testet i småskala ved Skretting ARCs forskningsstasjon på Lerang.

Ifølge seniorforsker ved CAC, Grethe Rosenlund, har ikke fôr basert på planteprotein og tilsatt omega-3 algeolje forringet fiskekvaliteten under testperioden. Hun understreker imidlertid at de er midt i slakteprosessen, og at forskningsresultatene ikke er endelige.

– Å få til dette i sjø under naturlige produksjonsbetingelser, der vi har vær og vind og sykdom og lus, er en milepæl. Nå har vi vist at dette faktisk er mulig. Det vi har sett så langt er at fisken har vokst og trivdes, men nå må vi vente på de endelige resultatene før vi kan si noe sikkert, sier hun til Teknisk Ukeblad.

Målet til Skretting er at innen 2022 skal seks prosent av det norske fôret komme fra helt nye råvarekilder.

iLaks til har tidligere omtalt at Skretting blant annet satser på kommersielt fôr basert på insektmel. I oktober i 2018 produserte Skrettings fabrikk på Averøy for første gang kommersielt laksefôr med insektmel. Nordlaks var den første kunden.