Vil vurdere å flytte milliardsatsing til Kina om det blir nytt Havfarm-nei

Nyheter
1728

Inge Berg i Nordlaks advarer om at manglende velvilje fra myndighetene kan føre til at den nord-norske laksekjempen tar med seg investeringsmilliardene utenlands.

Om Nordlaks ikke får gjøre de investeringene som de ønsker å gjøre, kan konsekvensen bli at de tar med seg investeringsviljen utenlands, hevder Berg.

– Det er ikke aktuelt for Nordlaks akkurat nå, men det kan bli konsekvensen på sikt dersom vi ikke får lov å investere i Norge, sier han til Dagens Næringsliv.

Les også: Her vil Nordlaks plassere Havfarm

Avslo mesteparten
Da snakker han særlig med tanke på de mye omtalte havfarmene, i hvis forbindelse selskapet tidligere har søkt om 39 utviklingskonsesjoner for å kunne bygge tre havfarmer.

Anken på avgjørelsen om å bare innvilge 10 konsesjoner ble avvist av Fiskeridirektoratet, og er nå inne hos departementet for endelig avgjørelse.

Les også: Nordlaks klager på Havfarm-vedtak

Om det blir avslag også her, varsler Berg at det kan få konsekvenser for satsingen i Norge.

– Det kan føre til at vi ikke bruker pengene i Norge. Ungene mine er på hugget for å se på mulighetene i andre land, men det ville jo vært tragisk om dårlig forvaltning skal hindre næringsutvikling i Norge. Vi har nok havareal i Norge til å utvikle havfarmene her.

I tillegg til Island nevenr han særlig ett land:

– Det er et par store prosjekter i Kina vi er veldig godt informert om

– Følelsesbasert
Berg nær sagt tordner mot de vurderingene som har ligget til grunn for avgjørelsene i saken så langt.

– Det er en følelsesbasert forvaltning og en sneversynt synsing som ligger bak beslutningene. Den tverrpolitiske enigheten om å utvikle et bærekraftig havbruk torpederes av en forvaltning som mener vi er stor nok, har vokst nok og heller bør være mindre,