Vorobyov om Russlands forsvarsminister Shoigu: «Politisk gudfar»

Nyheter
0

Familiedynastiet Vorobyov har mange bindinger til Kremls elite.

Grytidlig torsdag morgen ulte flyalarmen i Kyiv, Lviv, Kharkiv, Odessa og en rekke andre byer i Ukraina. Krigen er i gang. President Vladimir Putin vil tvinge Ukraina i kne.

Onsdag kunne iLaks rapportere at Russlands klart største lakseoppdretter, Russian Aquaculture, som blant annet eier to smoltanlegg i Norge, har tette bånd til den politiske eliten i Kreml. Etter noen timers betenkningstid responderte en PR-rådgiver på vegne av Russian Aquaculture, hvor det ble bestemt avvist bindinger til Kreml og at dette var «svært misvisende».

Nå viser det seg at de politiske bindingene er enda tettere enn det som tidligere har vært kjent.

Sergey Shoigu. Foto: Wikipedia

Mektige
Familien Vorobyov er kanskje den mektigste i russisk fiskerinæring. Det er også et politisk dynasti. Yuri Vorobyov og sønnene Andrei og Maxim har vært sentrale i oppbyggingen av det ledende fiskeri- og importselskapet Russian Fishery, sammen med partneren Gleb Frank, svigersønnen til Putins kompis, oligarken Gennady Timchenko.

Samtidig har Yuri Vorobyov gjort en politisk karriere. Han er en av lederne i Russlands føderasjonsråd, overhuset i det tokamrede russiske nasjonalforsamlingen. Han er også en nær venn av general Sergey Shoigu.

Våren 2012 ble guvernøren for Moskva fylke, Sergey Shoigu, utnevnt til Russlands forsvarsminister, en stilling han fortsatt har. Han ble da erstattet av Andrei Vorobyov i landets mektigste guvernørstilling. Moskva utgjør 25 prosent av Russlands økonomi.

F.v. forsvarsminister Sergey Shoigu, Gennady Timchenko og svigersønnen Gleb Frank. Foto: TASS

Gudfar
Andrei Vorobyov begynte selv sin politiske karriere i 2000, og ble assistent for Shoigu, som på den tiden fungerte som visestatsminister, ifølge nettstedet Uofa.ru. I et intervju i 2012 på TV-kanalen Dozhd kalte Vorobyov Shoigu sin «gudfar» i politikken. Andrei Vorobyov leder partiet Forenede Russland i Dumaen.

Andrei Vorobyev i samtale med Sergey Shoigu

Det var imiderltid ingen en selvfølge at Andrei ville følge faren Yuri inn i politikken. På 90-tallet var de begge opptatt av å bygge opp Russian Fishery. Det var først da Shoigu ga uttrykk for at han ønsket ham som assistent at han valgte å gå inn i politikken. Andrei Vorobyov har i intervjuer omtalt Shoigu som sin «politiske gudfar».

Laksekjøper
Som en konsekvens av sitt valg om en politisk karriere, solgte Andrei Vorboyov dermed sine aksjer i Russian Fishery til broren Maxim. Russian Sea har i en årrekke vært Russlands største kjøper av laks, og omsetter også en rekke andre fiskeslag, ikke minst pelagisk fisk.

Maxim Vorobyov

Maxim Vorobyev kjøpte seg i 2017 opp til å bli den klart største aksjonær, med 47,7 prosent, av aksjene i Russian Aquaculture, landets ledende lakseoppdretter. Russian Aquaculture hadde da i flere år importert smolt fra Norge til oppdrettslokalitetene i fjordene på Kola, et område kontrollert av den russiske Nordflåten. Å drive forretningsvirksomhet her uten gode kontakter til landets militære ledelse er helt utenkelig.

Sikre
For å sikre seg egen smolt har Russian Aquaculture kjøpt opp to norske smoltanlegg, og fører nå opp sitt første anlegg på Kola.

Da er det godt med politisk kapital.

Forsvarsminister Sergey Shoigu og Moskva-guvernør Andrei Vorobyev er sammen med Gennady Timchenko så nær president Vladimir Putun at de gjerne spiller ishockey sammen, ofte med den gamle OL-vinneren og NHL-stjernen Vjatsjeslav Fetisov.

Andrei Vorobyov hilser på hockeyspilleren Vladimir Putin.

Krigen i Ukraina er imidlertid ikke et ønske scenario for lakseoppdretteren. Russian Aquacultures aksjekurs faller med hele 37 prosent på Moskva-børsen torsdag morgen.

Sanksjoner
Overfor iLaks avviste selskapet at det løp noen risiko for at smolttilgang fra Norge kan komme på Vestens sanksjonsliste.

– Den russiske oppdrettsektoren og våre aksjonærer er ikke berørt av noen sanksjoner. Som ethvert selskap overvåker vi kontinuerlig en rekke risikoer som har potensial til å påvirke virksomheten vår. Per nå er det vanskelig for oss å vurdere alle mulige scenarier eller sekundære risikoer fra potensielle sanksjoner eller motsanksjoner, uttalte Maria Zhmurko, talskvinne for Russian Aquaculture.