Vil saksøke oppdrettsselskaper for fiskestopp

Nyheter
0

Flere elveeierlag varsler søksmål mot oppdrettsselskaper som følge av stansen i villaksfiske.

Før helgen innførte Miljødirektoratet stopp i fisket etter villaks i 33 vassdrag i Sør- og Midt-Norge på ubestemt tid. I dag melder NRK at Gaula Elveeierlag, sammen med Stjørdalsvassdragets Elveeierlag og Namsenvassdraget Elveeierlag, varsler de nå søksmål mot en rekke oppdrettsselskaper.

– Vi ønsker at oppdrettsselskapene skal anerkjenne de alvorlige konsekvensene de påfører villaksen og livet i havet, som en følge av den aktiviteten de har, Geir Moholdt, som er styreleder i Gaula Elveeierlag.

Geir Moholdt forteller om sjokk og vantro etter Miljødirektoratets beslutning.

– Vi er jo sjokkerte over en såpass brutal beslutning, men det sier noe om alvoret som er nå. Men dette har vi snakket om i mange år. Oppdrettsnæringen har bare fått holde på i alle år, og nå er det så lite villaks til slutt at det ikke lengre er noe å fiske på, sier han.

Sjømat Norge bekrefter kjennskap til søksmålet.

– Vi kjenner til at det er varslet et massesøksmål mot flere av våre medlemmer. Vi kan ikke kommentere på et slikt varsel, uttaler kommunikasjonssjef Henrik Wiedswang Horjen.

iLaks har sendt henvendelser til Mowi, SalMar, Lerøy og Måsøval for å undersøke hvordan de forholder seg til varselet. Ved publisering av saken er det kun Mowi som har respondert.

– Vi har ingen kommentar til dette, skriver kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland i en e-post.