Vil investere over fire milliarder kroner i landbasert prosjekt: – Det er dyrt å hente penger før man egentlig trenger dem

Nyheter
8757

Selskapet Kvidul vil produsere 40.000 tonn matfisk av laks på land i Trøndelag.

iLaks har omtalt selskapet flere ganger tidligere, blant annet i forbindelse med planer om produsere røye og innlandsørret på land

Nå har søskenbarnene Stein Roger Dalheim (62) og Idar Iversen (67), som står bak Kvidul, vendt blikket mot landbasert lakseoppdrett i Åfjord kommune. Selskapet har søkt om konsesjon for 40.000 tonn matfisk av laks samt konsesjon for ti millioner smolt. Anlegget skal ligge på Brennholmen, som er en øy selskapet har en avtale med kommunen om å kjøpe. Øya er på rundt 180 dekar.

Her er anlegget tenkt å ligge. KART: Google

– Grunnen til at vi landet på Åfjord var vi ble godt mottatt av kommunen og at vi fant en lokasjon som var spesielt godt egnet med tanke på størrelse og nærhet til opplærings- og kunnskapsmiljøet i Trondheim, sier daglig leder Stein Roger Dahlheim til iLaks.

4,4 milliarder kroner
Først planlegger Kvidul å bygge smoltanlegget og et vekstbygg for matfisk på 10.000 tonn. Siste fase er ytterligere tre bygg for matfiskproduksjon.

– Smoltanlegget pluss det første vekstbygget skal være ferdigstilt i 2022, sier Dalheim.

Totalt blir prislappen på anlegget 4,4 milliarder kroner. 

Stein Roger Dalheim. FOTO: Linkedin

– Vi har en veldig bevisst strategi rundt finansiering. Vi er i dialog med flere investeringsbanker om hvordan vi skal angripe det her, sier Dalheim.

– Vi registrerer at banker er mer positive nå enn for noen år siden til landbaserte oppdrettsprosjekt, legger han til.

Har ikke skaffet noe kapital
Ifølge Dalheim er finansieringsfasen delt i tre faser hvor første del er utvikling- og konseptfasen, inkludert reguleringsplaner, tillatelser og konsesjon.

– Her vil vi gjøre en mindre rettet emisjon på 20 millioner kroner, sier han.

Så langt er ikke noe kapital hentet inn.

– Det er dyrt å hente penger før man egentlig trenger dem, sier Dalheim.

Volum er viktig
Han er klar på hvordan selskapet skal få til lønnsom produksjon på land.

– Det er ingen erfaringsgrunnlag med stor industriell matfiskproduksjon på land. Får man opp det årlige produksjonsvolumet og en god industriell produksjon med god fiskevelferd, kan man konkurrere med oppdrett i sjø, mener Dalheim og fortsetter:

– Det har vært tildels store utfordringer med teknologi, kvalitet, prosjektgjennomføring og drift i de mindre anleggene.

På spørsmål om budsjetterte produksjonskostnader, svarer han:

– Vi har selvsagt en tanke på hva produksjonskostnadene kommer til å bli i anlegget, men det vil vi ikke gå ut med her. Vi opererer imidlertid med en gjennomsnittlig salgspris for laksen på 60 kroner kiloet.

I påvente av konsesjon jobber selskapet nå videre med prosjektet.

– Vi er i dialog med sentrale leverandører innen prosessteknologien, blant annet med rensing av vann, RAS og slamhåndtering for å dokumentere vårt nullutslipp, avslutter Dalheim.

Saken har også blitt omtalt av Fosna-Folket.