Landbaserte oppdrettsplaner i «hundremillionersklassen» på Steinkjer utsatt på ubestemt tid

Nyheter
1387

Vern av laksevassdrag stopper oppdrettsplanene til søskenbarnene Idar A. Iversen og Stein Roger Dalheim.

Det skriver Trønder-Avisa.

Duoen etablerte selskapet Kvidul i februar i fjor, og fortalte at de ønsket å produsere 3.000 tonn røye og innlandsørret årlig på Øren landsted i Øvre Kvam på Steinkjer. I tillegg skulle det etableres et biogassanlegg. Da var planen at byggingen skulle starte i år, og at anlegget skulle stå ferdig i 2021.

Nå er det altså klart at ting ikke har gått som forventet, og planene er utsatt på ubestemt tid.

Dette skyldes at Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) sin tolkning av forskriften som skal beskytte laksestammen i de nasjonale laksevassdragene og laksefjordene, gjør det umulig å gå videre med prosjektet nå. Snåsavatnet, som anlegget skal hente vann fra, er en del av Steinkjervassdraget og Trondheimsfjorden, som igjen er et nasjonalt laksevassdrag og en nasjonal laksefjord med et særskilt vern.

– Vi er i fortløpende dialog med departementet. De mener at gjeldende forskrift ble utviklet for ti år siden da mye av dagens teknologi på området ikke var utviklet. Det gjør det aktuelt å se på flere av bestemmelsene i denne forskriften på nytt, men hvor lang tid en slik avklaring kan ta, har vi ikke noe svar på, sier Stein Roger Dalheim til Trønder-Avisa.

Ifølge Dalheim vil man se på prosjektet igjen når forskriften er revidert i en slik form at en utbygging av oppdrettsanlegg ved Snåsavatnet er mulig.