Vil ha like betingelser for lukkede merder som landbaserte anlegg

Nyheter
2469

Ecomerden-gründer mener norsk praksis kan være konkurransevridende.

– Det er ikke dokumentasjon på at RAS-anlegg (landbaserte oppdrettsanlegg med resirkuleringsteknologi – red. anm.) er en bedre biologisk eller mer driftsikker løsning enn produksjon av postsmolt i Ecomerden. Vi kan også rense sjøvann inn og ut. Myndighetene burde vurdere muligheten til å gi dispensasjon til produksjon av postsmolt i lukkede merder på lik linje med RAS på land opptil ett kilo. Dersom ikke, kan det blir konkurransevridende for norsk oppdrettsnæring i forhold til i utlandet. Det blir som å flytte tankene fra settefiskanlegget ut på sjøen og utnytte sjøvannet direkte uten store løftehøyder, sier Ecomerden-gründer Jan-Erik Kyrkjebø til iLaks.

– Produksjonskostnadene med avskrivninger for en postsmoltproduksjon i et RAS-anlegg for samme individstørrelse er betydelig høyere enn i en lukket merd, bemerker han.

Semilukket
Ecomerden er en semilukket merdkonstruksjon bestående av en robust og synkefri flytekrage med stor reserveoppdrift. Det er fire vanninntak som sørger for at friskt sjøvann og oksygen blir fordelt i hele merdens volum. Videre består Ecomerden av en dobbelvegg med en fleksibel dukpose som omslutter en røktenot.

I avløpet separeres partikler ut i en delstrøm fra hovedvannstrømmen, og som kan pumpes videre vekk fra lokaliteten om ønskelig. Den patenterte merden er designet til å motstå de påkjenninger og tetthetsforskjeller som gjelder for en norsk fjordlokalitet, og er like enkel å røkte som en åpen merd, samtidig som den har fordeler ved levering av fisk.

Kyrkjebø mener den legger til rett for at produksjonsregime som vil være billigere en RAS-anlegg.

– Det har tatt 6-7 år på å utvikle og teste konseptet fram til i dag og har kostet 30 millioner kroner. Ecomerden er nå leveringsklar for markedet, sier den erfarne ingeniøren.

Postsmolt
Ecomerden brukes til postsmoltproduksjon, og har nå høstet erfaringer fra to utsett.

– Null kjønnsmodne hunnlus siste utsett, ubetydelig lavt første utsett. Dette skyldtes mest sannsynlig en åpen flens og sprekk på et av inntaksrørene åtte meters dyp. Tross det; alltid under 0,1 hunnlus.

Men driften har ikke vært helt knirkefri. Ved første utsett, da fisken var 1,3 kilo, skjedde en lokal manetoppblomstring på Sulefisks lokalitet Bukkeholmen som førte til at fisken måtte tas ut av merden.

Les også: Mistet all fisken som følge av maneter

– De største problemene med dette var sjøvannsinntak på åtte meter pga sprekken i inntaksrørene, men generelt kan dette være en lokalitetsavhengig trussel, og må tas på alvor. Ecomerden har tatt aksjon på dette og har designet et filter som hindrer maneter inn i anlegget.

Han legger til at fisken har vært uten vintersår, PD eller AGD.

– Veterinærattester har ikke påvist sykdommer på fisken, kun ved manetoppblomstringen fikk fiske problemer med gjellene.

Billigere
Kyrkjebø er særlig opptatt av kostnadsfortrinnene knyttet til lusekontroll i et lukket anlegg.

– Med lusekostnader på mer enn 3-4 kroner per kilo i åpne merder, vil det trolig bli billigere å produsere postsmolt i Ecomerden, anslår han.

– Det er med glede vi har registrert at Fiskeridirektoratet har gitt løyve til å økse maksimalt antall indivier i en lukket merd til en million. Dette gir større muligheter til en lavere produksjonskost og en mer fleksibel produksjon. Ecomerden er dimensjonert for en million smolt. Det skal da fem stykk 157-metringer til å få frem samme antall individer.

6-8 ganger dyrere
-Til sammenligning kan man produsere like mye postsmolt i Ecomerden som i et RAS-anlegg til 6-8 ganger større investering. Man kan få igjennom opp mot fire millioner postsmolt á ett kilo i to Ecomerder til en investering på 60 millioner kroner, som tilsvarende vil koste 400-500 millioner i et RAS-anlegg på land. Dette tilsvarer 40 millioner 100 grams smolt, sier han illustrerende.

Kyrkjebø mener det er en rekke faktorer som taler for bruken av en lukket merd versus et landbasert smoltanlegg.

– RAS-anlegget kan ikke flyttes eller leases som en merd kan. En lukket merd kan i tillegg bygges på svært kort tid. Merden vil med samme produksjonsmengde kreve mindre strøm, fortsetter han.

– Forbruket av strøm i en lukket merd er ikke mer enn det et gjennomsnittlig foringsanlegg trekker på en fôrflåte, avslutter Kyrkjebø.