Mistet all fisken i Ecomerden som følge av maneter

Nyheter
322

Maneter har i en periode vært et problem for Sulefisk. Da iLaks besøkte anlegget i mai, påpekte daglig leder i Sulefisk, Michael Niesar, overfor iLaks, at maneter var det største biologiske problemet Ecomerden hadde på det tidspunktet.

Les også: – Det er en fantastisk teknologi

Ecomerden har heller ikke vært fri for lus. En av teorien er at lusen kommer seg inn i merden gjennom pumpene som henter inn vann. Niesar fortalte i mai at han mente at det er det samme prinsipp som driver maneten inn i anlegget.

Kommer inn gjennom pumpen
Han påpekte at  fisken var litt for aktiv og at det skyltes et sesongmessig innsig av glassmaneter, som drev inn i vågen og videre presses ned i vannmassene og inn i Ecomerdens pumpeinntak på 27 meters dyp.

– Maneter er en lokalitetsutfordring, sa Niesar under iLaks sitt besøk.

Nå har altså problemet blitt så stort at fisken har blitt tatt ut og slaktet, i følge Kyst.no, som først omtalte dette.

Vært i drift i åtte måneder
Postsmoltanlegget har vært i drift i åtte måneder nå. De 90.000 laks som står i Ecomerden ved Eide i Solund er fôret opp til 1.055 gram. Fisken ble satt ut 12. oktober, og var da 90 gram. Tilveksten, på 80 tonn, er kommet ved bruk av i underkant av 90 fôrsekker.