Vil doble lakseproduksjonen i Irland

Nyheter
273

Marine Harvest Ireland (MHI) vil doble sin oppdrettsproduksjon til 20.000 tonn laks etter en investering på 22 millioner euro (191 millioner kroner), forteller selskapets tekniske sjef Catherine McManus til Undercurrent News.

Etterspørselsdrevet
Storoppdretterens filial i Irland vil utvide sin årlige produksjon med et planlagt investeringsbudsjett for de neste fem årene, med forbehold om nye lisenser og fornyelser og forbedringer av eksisterende.

Økt produksjonskapasitet vil betjene eksisterende markeder i EU, USA, Canada, Midt-Østen og Asia, som har en etterspørsel som selskapet ikke kan oppfylle for tiden, sier McManus.

– Det største enkeltproblemet MHI står overfor i dag er det ikke kan møte etterspørselen etter sine produkter, og kan ikke holde tritt med veksten til sine kunder. Veksten fører til at irske lakserøykerier fortsetter å øke sin import av laks heller enn å produsere sin egen, sier hun.

Konsesjonsrunde
Omlag 600 søknader til nye laksekonsesjoner er nå inne til behandling hos irske myndigheter, opplyste statsråd Simon Coveney i januar. Coveney forventet betydelig fremgang i år knyttet til en konsesjonsrunde rundt irskekysten.

Les hele artikkelen HER