Vil bruke milliarder på Havfarmer: – Hvis Nordlaks lykkes her, lykkes hele norsk oppdrettsnæring

Nyheter
1666

Nordlaks ønsker å bruke milliardbeløp på tre Havfarmer, men foreløpig har ikke selskapet fått svar på klagen fra Nærings- og Fiskeridepartementet. 

Det skriver Bladet Vesterålen.

Det var rett før jul Nordlaks fikk delvis avslag på søknad om utviklingskonsesjoner for Havfarmer. Istedet for tre Havfarmer, fikk selskapet bare bygge én, som ikke skulle utnyttes fullt ut.

Nordlaks klaget, men har siden da ikke hørt noe fra departementet.

Må realisere alle tre
Ifølge kommersiell direktør i Nordlaks, Merete Kristiansen, er det helt avgjørende at selskapet får bygge alle tre Havfarmene.

– Vi mener vårt prosjekt krever så mye, både finansielt og ellers, at det må realiseres slik vi har søkt om. Dessuten også fordi det har både så stor risiko og så stort potensial. I tillegg er de tre løsningene fundamentalt forskjellige på en del områder, sier hun til Bladet Vesterålen.

En video fra Nordlaks viser forskjellene på de ulike Havfarmene (Artikkelen fortsetter under bildet)

Vil dele kunnskap
Hun sier videre til avisen at lykkes Nordlaks, vil også hele den norske oppdrettsnæringen lykkes. Selskapet sier at de vil dele kunnskapen i prosjektet med hele næringen.

Havfarm 1 skal ligge på svai, forankret på sjøbunnen. Havfarm 2 er planlagt som en fortøyd installasjon med hurtigkoblet forankring og motorkraft så den kan flytte seg mellom lokaliteter, mens Havfarm 3 er planlagt for å kunne være helt uavhengig av forankring og basere seg på motorkraft.

Nordlaks hevder at både Havfarm 2 og Havfarm 3 kan gi store nye arealer for oppdrettsnæringen, og at potensialet er så stort at også disse Havfarmene må realiseres.