– Vi har tre år igjen før vi mister 60 prosent av MTB-en. Da kan vi ikke fortsette som i dag

Nyheter
1108

Akvafuture håper på en ny type konsesjoner før FoU-tillatelsene utløper.

Rett før jul ble det klart at Akvafuture får konvertere to utviklingskonsesjoner til ordinære konsesjoner. Det betyr at selskapet, som produserer laks i lukkede anlegg på tre lokaliteter i Nordland, enten kan drive tillatelsene videre i anleggene, eller benytte tillatelsene i alminnelig produksjon. I tillegg til de nevnte utviklingstillatelsene har Akvafuture tre FoU-tillatelser for storskala produksjon og testing. Disse tillatelsene utløper om tre år.

Konstituert daglig leder i Akvafuture, Thomas Myrholt, sier til Teknisk Ukeblad at selskapet har ingen ambisjoner om å starte opp med vanlig oppdrett.

Akvafuture har hverken hatt lus eller rømminger i anlegget siden driften startet i 2018, men i fjor førte gjelleproblematikk på nyutsatt smolt til økt dødelighet i den lukkede merden. Myrholt håper de gode resultatene med teknologien kan føre til et nytt konsesjonssystem innen FoU-tillatelsene utløper.

– Vi har tre år igjen før vi mister 60 prosent av MTB-en. Da kan vi ikke fortsette som i dag, men enn så lenge krysser vi fingrene for at det kommer miljøkonsesjoner. Hvis ikke får vi ta en fot i bakken og finne ut hva vi skal gjøre framover, sier han til Teknisk Ukeblad.