Veterinærinstituttet har gode og dårlige nyheter for lakseoppdrettere

Nyheter
0

Så langt i år har det vært få PD-diagnoser. En annen fiskesykdom byr fortsatt på utfordringer, etter at den fikk en kraftig oppsving i fjor.

Den positive trenden fra de siste årene, med få påvisninger av pankreassykdom (PD) ser ut til å fortsette. Det skriver Veterinærinstituttet i en oppdatering.

Virussykdommen PD rammer fiskens bukspyttkjertel, og er blant de mest alvorlige sykdommene for oppdrettslaks i Norge. Smittet fisk kan slutte å spise, og sykdommen fører derfor til redusert tilvekst.

Kraftig reduksjon av PD
I 2020 var det registrert 158 tilfeller, mens det i 2023 var 58 tilfeller. Hittil i år er det meldt inn 22 mistanker, hvorav 15 av tilfellene er bekreftet. Dette er det laveste antallet PD-tilfeller registrert siden 2005.

Ewa Harasimczuk, fagansvarlig for fiskehelse ved Veterinærinstituttet. Foto: Veterinærinstituttet

– Sykdommen skaper store velferdsutfordringer for fisken og står for store tap for oppdrettsnæringen i form av dårlig tilvekst og redusert slaktekvalitet. At vi de siste fire årene har sett en nedgang i sykdomstilfeller, og at trenden ser ut til å fortsette, er svært positivt, sier Ewa Harasimczuk ved Veterinærinstituttet.

Nedgangen skyldes trolig at flere fisk er vaksinert, og at det er færre infiserte fisker i sjøen. Alle tilfellene i år har vært innenfor PD-sonen, som strekker seg fra Jæren i sør til nord i Trøndelag.

Les også: Mattilsynet om virusutbruddet i Nordland: – Ikke naturlig

BKD en utfordring
Den kroniske sykdommen BKD (bakteriell nyresyke) er en annen alvorlig sykdom som kan ramme norsk laks. BKD fikk en kraftig oppsving i 2023 med tolv påviste utbrudd, og så langt i år er det påvist fem utbrudd av sykdommen.

I år er det kun påvist BKD i produksjonsområde 6 (Nordmøre og Sør-Trøndelag). Smittespredning antas å ha skjedd i forbindelse med brønnbåter og flytting av fisk.

– Det er nødvendig med god kontroll med stamfiskproduksjonen, fordi bakterien kan smitte via befruktende egg fra mor til avkom, minner Harasimczuk om.

Som forventet
Det var lenge stille på ILA-fronten, men i mai kom årets første påvisninger. I juni kom fem nye påvisninger, samtlige på matfisklokaliteter, og tre nye mistanker.

Både på Frøya og i Vestland fylke er det flere oppdrettsanlegg som er rammet av sykdommen den siste tiden.

Tilfeller av infeksiøs lakseanemi (ILA) ligger på et forventet nivå sammenlignet med i fjor. Så langt i år har det vært totalt ni bekreftede tilfeller av ILA, og åtte mistanker. Til sammenligning var det elleve stadfestede tilfeller på samme tid i fjor.

ILA angriper fiskens blodårer, og kan derfor føre til alvorlig anemi og sirkulasjonsforstyrrelser.