Vartdal Fiskeoppdrett stiller seg uforstående til politianmeldelse etter påstått rømming

Nyheter
891

Styreleder og daglig leder Ottar Vartdal i Vartdal Fiskeoppdrett sier selskapet verken er kjent med rømming eller politianmeldelsen knyttet til det.

I Fiskeridirektoratets pressemelding 15. august 2019 ble det opplyst at Vartdal Fiskeoppdrett var politianmeldt i forbindelse med DNA-sporing av rømt oppdrettslaks i Ørstadelva høsten 2017. Fiskeridirektoratet presiserer den 19. august at det var Aqua Farms Vartdal som ble anmeldt, dette er et søsterselskap til Vartdal Fiskeoppdrett. Det er foreløpig ikke kjent hvordan Aqua Farms Vartdal, hvor Ottar Vartdal også er daglig leder, stiller seg til denne.

Det var i forrige uke at Fiskeridirektoratet sendte ut en pressemelding om at de hadde offentliggjort tre rapporter fra DNA-sporing etter oppdrettsrømming med ukjent kilde i Midt-Norge.

Ifølge en av rapportene ble det høsten 2017 oppdaget mye rømt laks i Ørstaelva i Møre og Romsdal. Fiskeridirektoratet fikk samlet inn prøver av rømt fisk til sporing, og DNA-analysene viste at hovedmengden av de rømte fiskene i Ørstaelva hadde en sterk genetisk likhet med prøver fra Vartdal Fiskeoppdrett.

I samme pressemelding stod det at Fiskeridirektoratet anmeldte Vartdal Fiskeoppdrett i 2018, og at saken nå behandles av politiet.

I en e-post til Sunnmørsposten skriver styreleder og daglig leder i Vartdal Fiskeoppdrett, Ottar Vartdal, at han ikke kjenner til saken eller anmeldelsen.

«Vi har ikke hatt rømming og heller ikke mistanke om rømming. Vartdal Fiskeoppdrett stiller seg helt uforstående til dette», skriver Ottar Vartdal.

iLaks har forsøkt å kontakte Vartdal for ytterligere kommentar, uten å lykkes.

Opplyste ikke om anmeldelsen
Regiondirektør i Fiskeridirektoratet, Ståle Hansen, bekrefter over iLaks at de har politianmeldt saken, og at de normalt ikke pleier å opplyse om at de anmelder.

– Politiet vil at forholdet skal være minst mulig kjent når de mottar anmeldelser, og hva det anmeldte forholdet gjelder mm., skriver Hansen i en e-post til iLaks, og legger til at DNA-analysene ble lagt ved anmeldelsen.

Ifølge Hansen kan ikke Fiskeridirektoratet gi ytterligere kommentarer før politiet er ferdig med etterforskningen sin. Han henviser derfor iLaks til Møre og Romsdal politidistrikt.

Til iLaks opplyser politiet at de fortsatt jobber med saken. Ansvarlig for saken, politiadvokat Arne-Erik Oust, var ikke tilgjengelig for kommentar mandag morgen.

Lerøy påklager vedtak om gebyr
Også Lerøy fikk en reaksjon fra Fiskeridirektoratet etter meldinger om fangst og observasjoner av rømt oppdrettslaks i Sør-Trøndelag i oktober 2017.

Ifølge Fiskeridirektoratet ble det samlet inn skjellprøver av rømte oppdrettslaks fra Fillfjorden som ble levert til Havforskningsinstituttet for genetisk analyse, og analysene ga et tydelig resultat på en merd tilhørende Lerøy Midt.

Lerøy har blitt ilagt et overtredelsesgebyr for rømmingen. Selskapet har påklaget vedtaket.