Utbyttefest for Eidesvik-familien

Nyheter
1525

Styret i Eidesvik Laks betaler ut 40 millioner kroner i utbytte.

Det går fram av årsresultatet 2019 til Eidesvik Laks, som iLaks har fått tilgang på.

Eidesvik Laks er, via Eidesvik Havfiske, eid av familien Eidesvik. Førstnevnte driver med oppdrett av laks tre konsesjoner fordelt på fire lokaliteter i Ryfylke. Kontorfunksjonen til Eidesvik Laks er lagt til Bømlo.

«Høy og stabil etterspørsel»
Både omsetningen og resultatet økte for Eidesvik Laks i 2019 sammenliknet med 2018. Om omsetningsøkningen skriver styret i årsberetningen at dette skyldes «høy og stabil etterspørsel», samtidig som også produksjonen har holdt seg høy.

«Biologien har vært tilfredsstillende gjennom sommer og høst», skriver styret og legger til at det ikke har vært PD-utbrudd eller andre sykdomsutbrudd i 2019. Styret understreker imidlertid at det har vært behov for noen lusebehandlinger.

Selskapet slaktet 4.176 tonn sløyd vekt, som er 21 prosent mer enn i 2018. Produksjonskostnadene har vært på rundt 36,5 kroner per kilo for sløyd laks.

«Fôrkostnadene har vært noe høyere enn året før, det samme gjelder slaktekostnadene.»

I fjor kjøpte Eidesvik Laks, sammen med Tombre Fiskeanlegg og Lingalaks, NRS Region Sør for over 1,2 milliarder kroner. Det nye selskapet har fått navnet Varde Fiskeoppdrett, og driver på seks konsesjoner. 

Daglige driften lite påvirket av korona
Styret skriver videre at produksjon og biologi har vært bra så langt i 2020, men at koronapandemien har gitt en negativ påvirkning på prisen. Selskapet skriver at lakseprisene startet på 72 kroner kiloen i første kvartal i 2020, og gikk i slutten av perioden ned til 48 kroner per kilo.

«Pandemien Corona-19 har i oppdrettssammenheng påvirket driften vår i den grad at markedsadgangen har vært litt begrenset. Det har vært noe vanskeligere å selge til eksportør pga usikkerhet ved grenseovergangene, og fraktkostnadene har steget kraftig pga flytrafikken som har stoppet opp. Den daglige driften vår har i mindre grad vært påvirket av pandemien. Her har vi fulgt myndighetskravene og funnet løsninger etter beste evne. Pt kan det virke som om myndigheter har startet å lette på noen av restriksjonene som kom i mars. Ledelse og styret følger situasjonen fortløpende og foretar tiltak for å sikre selskapets drift så godt det lar seg gjøre. Uavhengig av dette mener styret at fremtidsutsiktene for oppdrettsnæringen er gode, og at etterspørsel fremover ser ut til å bli god og stabil. Biologi vil alltid være et viktig element i denne virksomheten, noe vi har sterkt fokus på for å opprettholde og kontinuerlig jobber mot i den daglige driften.»

iLaks har bedt om en kommentar fra daglig leder Lars Magne Eidesvik, men har ikke fått svar.