Tytlandsvik Aqua har funnet årsaken til uforutsett utslipp av plastkuler i sjø

Nyheter
982

Forbedrede avløpsbarrierer vil hindre fremtidige utslipp av biomedier fra Tytlandsvik Aqua.

I april hadde Tytlandsvik Aqua et uforutsett utslipp av biomedier fra postsmolt-anlegget i Tytlandsvik i Hjelmeland kommune. Selskapet satte umiddelbart i gang med opprydding av utslippet og gjennomgang av hendelsen sammen med utstyrsleverandør.

– Utslippet skjedde under oppstartsaktiviteter i anlegget. Opprinnelig var avløpsbarrierene designet for å hindre rømming av fisk, i henhold til norsk standard for landbasert akvakulturanlegg. Vi har nå forbedret avløpsbarrierene, slik at de vil hindre utslipp av både fisk og biomedier, uttaler Nils Viga, daglig leder ved Tytlandsvik Aqua.

-Vi vil igjen beklage hendelsen sterkt. Med de nye tiltakene skal ikke dette skje igjen, sier Viga.

300 arbeidstimer med opprydding
Tytlandsvik Aqua har siden april brukt 300 arbeidstimer på å rydde opp biomedier i Ryfylket.

– Vår leverandør har beregnet at vi i verste fall slapp ut tre kubikkmeter med biomedier. Gjennom ryddearbeidet har vi samlet inn igjen omtrent en kubikkmeter med biomedier. I begynnelsen holdt biomediene seg i Jøsenfjorden, som gjorde arbeidet lettere. Dessverre ble vi etterhvert uheldig med vinden, som førte biomediene i nord-vestlig retning mot Ombofjorden og Stjernarøy og videre mot Bokn og Karmøy. Da ble det svært vanskelig å finne dem igjen, uttaler Viga.

Han er ikke fornøyd med at to kubikkmeter med biomedier ikke er funnet.

– Derfor samlet vi inn tilsvarende mengder med plast av ulikt slag som vi fant på strender i området og levert det til miljøstasjonen på Viganeset i Hjelmeland, sier Viga.

Takker publikum
Tytlandsvik Aqua opplever at de har hatt en god dialog med Fylkesmannen, politimyndigheter og ansatte i Hjelmeland, Bokn og Karmøy kommune etter uhellet. Publikum har også vært flinke å melde fra om funn.

-Vi har fått mailer fra folk i Finnøy, Bokn og Karmøy kommune. Det er vi takknemlige for, det har gjort ryddearbeidet lettere. Vi vet også at det har vært strandryddedager på øyer i Finnøy, Bokn og Karmøy der de blant annet har plukket opp biomedier. Det setter vi stor pris på, sier Viga.

Han oppfordrer fremdeles folk å melde fra dersom de finner biomedier i Ryfylket.

-Vi vil utover sommeren gjennomføre flere kontrollrunder i båt for å se om vi finner noen rester, uttaler han.