Tytlandsvik Aqua med uforutsett utslipp til sjø: – Vi beklager sterkt at dette har skjedd

Nyheter
1050

Utslippet er stoppet og under kontroll, opplyser Tytlandsvik Aqua.

10. april oppdaget Tytlandsvik Aqua at selskapet har hatt et uforutsett utslipp av biomedier fra postsmolt-anlegget i Tytlandsvik i Hjelmeland kommune til sjø, og varslet samme dag kommunen brannvesen og Fylkesmannen. Biomedier er små plastbiter som brukes til resirkulering av vannet i oppdrettsanlegg på land.

Postsmolt-anlegget som kostet rundt 300 millioner kroner å bygge, startet produksjonen i januar. 

– Vi beklager sterkt at dette har skjedd. Vi har satt i gang en fullstendig gjennomgang av anlegget og hendelsen for å finne årsaken, og vil sette inn nødvendige tiltak for at dette ikke skal skje igjen, sier Nils Viga, daglig leder i Tytlandsvik Aqua.

Tytlandsvik Aqua arbeider nå for å kartlegge omfanget av utslippet, og har begynt opprydding i strandsonen.

-Vi har en båt som undersøker strandsonen i fjordbassenget. Så langt har vi observert spredning til Vindsvik, og vi har begynt oppryddingen av det vi har funnet, uttaler Viga.

Han oppfordrer folk til å melde fra dersom de finner biomedier langs fjorden.

-Det er viktig at folk sier fra dersom de finner noe, slik at vi både kan få oversikt over omfanget og få ryddet det opp. Dette er vi veldig lei oss for, sier Viga.

Tytlandsvik Aqua vil samarbeide med kommune og Fylkesmannen om videre tiltak.