Tvungen overføring av aksjer i Atlantic Lumpus

Nyheter
507

Samtidig suspenderer Oslo Børs all handel i selskapet.

Styret i Lumarine har i henhold til aksjeloven §4-26 besluttet å gjennomføre en tvungen overføring av utestående aksjer i Atlantic Lumpus, som Lumarine ikke allerede eier med virkning fra handelsslutt på Merkur Markets 15. juli.

Det opplyser Atlantic Lumpus i en børsmelding mandag.

Ved gjennomføringen av kjøpet av til sammen 3.573.981 aksjer i Atlantic Lumpus fra Ziko Holding, Larssen AS og Nistuå 3 den 12. juli, ble Lumarine eier av 99.28 prosent av aksjene i Atlantic Lumpus.

Lumarine er et selskap kontrollert av Kistefos, investeringsselskapet til milliardær Christen Sveaas.

Lumarine har besluttet å tilby de innløste aksjonærer et vederlag på 4,30 kroner per aksje. Etter gjennomføringen av den tvungne overføringen av utestående aksjer i selskapet eier Lumarine samtlige aksjer rognkjeksoppdretteren.

Lokalavisen Helgelands Blad mener Atlantic Lumpus går på billigsalg.

Atlantic Lumpus skriver videre i børsmeldingen at det er Lumarines intensjon å foreslå å søke om at selskapets aksjer blir strøket fra Merkur Markets.

Tirsdag morgen opplyser Atlantic Lumpus i en ny børsmelding at Oslo Børs har besluttet å suspendere all handel i selskapet.