Tungt fall for eksportvolumene av laks

Nyheter
0

Treg start på 2023.

Lakseprisene har startet året forrykende. Det har ikke vært registrert høyere januarpriser for laks noensinne. En sentral årsak til de høye prisene finner en på utbudet av fisk fra markedsleder Norge. Og det er nedadgående.

For Norge har på to uker eksportert totalt 44.428 tonn laks, omregnet til rund vekt. Det gir et snitt per uke på magre 22.214 tonn, noe som er hele 14,3 prosent lavere enn eksportvolumene på samme tid i 2022.

Det viser eksportstatistikk fra Norges sjømatråd.

Prissensitiv
Idet en solid etterspørsel møter fallende tilbud, betyr det gjerne stigende priser.

Blant de landene som har redusert sine innkjøp særlig mye er Polen. Foredlingsstormakten er kjent for å være prissensitiv, og har kuttet sin import med en fjerdedel. Både Danmark og Frankrike har importert mer norsk laks så langt i år enn Polen, selv om alle de tre nevnte storgrossister har dempet sine innkjøp.

Blant de få landene som har økt sine innkjøp er Kina.

Kina (inkludert Hong Kong, som er egen tollsone) har sikret seg 2.453 tonn fersk, flybåren laks på årets første uker. Det er en økning på hele 57,5 prosent fra ifjor, og gjør Kina nå til Norges femte største laksekunde.

Fallende biomasse
Kina er kjent for å betale svært godt for laksen, og går gjerne for de tyngste vektklassene. Gjennomsnittlig eksportpris for håndpakket fersk laks til Kina, levert den norske grense, er 120,57 kroner per kilo.

Utsiktene for økte slakte- og eksportvolumer i tiden fremover, relativt til fjoråret, er ikke spesielt lyse.

Torsdag offentliggjorde Fiskeridirektoratet sine biomassetall for utgangen av desember. Her fremgikk det at den stående laksebiomassen i Norge ved årsskiftet var 848.690 tonn, sammenlignet med 870.605 tonn samme måned året før. Det tilsvarer en nedgang på 2,5 prosent.

iLaks vil, som vanlig, rapportere neste ukes spotpriser for laks etter lunsj fredag.