Biomassefall ved årsskiftet

Nyheter
0

Den stående laksebiomassen i Norge ved utgangen av desember 2022 var 848.690 tonn sammenlignet med 870.605 tonn samme måned året før, tilsvarende en nedgang på 2,5 prosent.

Det fremgår av tall fra Fiskeridirektorat torsdag.

2022-generasjonen var på 502.671 tonn ved utgangen av desember, sammenlignet med 520.077 tonn for 2021-generasjonen samme måned året før.

2021-generasjonen var på 344.736 tonn ved utgangen av måneden, sammenlignet med 350.330 tonn for 2020-generasjonen samme måned året før.

Snittvekten for generasjonene 2022 og 2021 var henholdsvis 1,378 og 4,119 kilo pr desember 2022. For samme måned året før var snittvektene henholdsvis 1,460 og 4,337 kilo, fremgår det av meldingen.