Tromsøs varaordfører mener det må stilles strengere krav til enkelte oppdrettere, men avviser forskjellsbehandling

Nyheter
703

Jarle Aarbakke (Ap) er glad for at interessen for oppdrettsetableringer i Tromsø kommune er «all time high», og han ønsker «gode, fremtidsrettede selskap» velkommen.

Tidligere denne uken sa Aarbakke til Nordlys at det er viktig å ta hensyn til de mindre lokaleide aktørene når kommunen skal jobbe mot visjonen om lukkede anlegg. Han sa også debatten har vist en enighet om at de mest ambisiøse miljøkravene må rettes til selskapene som har nådd et nivå der de har kapital og ressurser til å omstille seg.

På spørsmål fra iLaks om dette betyr at kommunen skal forskjellsbehandle oppdrettere svarer Aarbakke i en e-post:

– Nei, vi skal selvsagt ikke forskjellsbehandle. Miljøkrav og bærekraftmål gjelder alle, men det må være rimelig å ha ulike forventinger til selskaper avhengig av hvilke ressurser de rår over.

Tromsø kommune huser Lerøy, SalMar, Havbruksstasjonen i Tromsø og Sjurelv Fiskeoppdrett. Noen er rene forskningsstasjoner, andre forskningssamarbeid. Hvilke regler som skal gjelde for hvem, vil ikke Aarbakke utdype.

– Dette vil vi komme tilbake til etter utdypende saksbehandling, sier Aarbakke, og understreker at mange spørsmål vil ble besvart i forbindelse med arbeidet med den nye kystsoneplanen i 2019.

Ifølge Aarbakke ønsker de «gode, fremtidsrettede selskap» velkommen til kommunen – under to forutsetninger.

– At de bidrar til å forbedre nivået for dyrevelferd, kvalitet og miljø, og at de har teknologi og økologi som gjør det mulig for Norge å øke produsert biomasse.