To brødre fra Radøy står bak den nye laksesatsingen i Nord-Spania

Nyheter
1270

Jonny og Roger Marøy skal gjenreise familiens sjømatarv.

– Du skriver om meg i avisen i dag, sier Jonny Marøy.

Jonny Marøy. Foto: Privat

Det er nemlig han, og broren Roger, som står bak det nye prosjektet for bygging av et landbasert oppdrettsanlegg i Burela i Nord-Spania. I den foreløpige medieomtalen er initiativtakerne ikke nevnt med navn, kun at de er norske.

Arv
– Den endelige søknaden vår er sendt inn, sier han. – I Spania er det mye større prosesser med å levere inn søknad. Det er der vi er nå. Søknaden er gått inn, sier han til iLaks.

– Det er litt prematurt. Jeg har ikke så mye å fortelle ennå. Men selskapet heter Seafood Legacy AS, eid av Jonny Marøy og Roger Marøy, som er min bror. Det er vi som er gründere av prosjektet. Sammen med oss på eiersiden har vi en gjeng flinke folk som har komplementære ferdigheter i forhold til oss selv. Til og med vår far, Arthur Marøy, er litt med. Vi er kapitalisert frem til ferdig detaljprosjektering. Når vi er klar til å gå i gang, skal vi kapitalisere selskapet videre.

Navnet, «Sjømatarven», trekker veksler på Marøy-brødrenes egen historie.

– Vi er oppvokst i et oppdrettselskap, i en familie som har drevet med oppdrett siden 60-tallet. Vi solgte oss ut for noen år siden. Jeg og Roger ønsker å ta denne arven videre, og være med å bygge arbeidsplasser i Spania.

Roger Marøy. FOTO: Gråkjær

Galicia
Faren, Arthur Marøy, bygget opp Skjærgårdsfisk, som satte sin første yngel i sjøen i april 1964. Skjærgårdsfisk ble i 2009 kjøpt opp av Hardangeroppdretter Lingalaks.

Jonny, som er utdannet diplomøkonom, driver eget rådgivningsfirma innen forretningsutvikling fra kontoret på Frekhaug i Alver. Roger jobber for tiden som konsulent i Havbrukspartner, og har fartstid i Gråkjær, Seaborn og Mainstream (Cermaq).

Anlegget som, etter planen skal føres opp, vil ha RAS-teknologi og produsere 3.000 tonn laks årlig. 

– Vi synes dette er et kanonspennende prosjekt, sier Jonny Marøy.

– Jeg og Roger har kjørt opp og ned hele Galicia og Nord-Spania mange ganger. Det ligger svært bra til, og har god infrastruktur til Spania og Portugal. Det er bra miljø i Galicia, bra med oppdrett, mye skjelloppdrett. De har fiskemottak, og de er vant til å jobbe med fisk av høy kvalitet. Vi er blitt veldig godt mottatt av lokalmiljøet, og har fått mye god hjelp fra Innovasjon Norge i Madrid. Så vi har gode samarbeidspartnere lokalt.

Ordfører Alfredo Llano i fiskerihavnen Burela har i media uttalt at anlegget vil være i gang neste sommer.

Stor investering
– Det er rett at vi håper å være i gang med byggingen av anlegget neste sommer. Anlegget skal bygges først. Det vil ikke være fisk i det neste sommer, presiserer Marøy. – Vi skal komme i gang så fort som det er praktisk mulig selvfølgelig. Nå skal de først behandle søknaden vår. Der fremgår det at investeringen er på mellom 36 og 40 millioner euro.

– Er det noe tema å ekspandere produksjonen?

– Det er absolutt et tema å ekspandere.

– Så dette er kun første trinn?

– Ja, vi håper det. Det er et stort marked. Veldig bra marked i både Spania og Portugal, og de er vant til atlantisk laks, sier Marøy.