To år etter at DHL åpnet fraktrute mellom Lakselv og Oslo, er det foreløpig slutt: – Uavklart situasjon

Nyheter
1624

– Vi kommer ikke til å fly i denne sesongen, sier Trond Ørjan Olsen, Head of Airfreight, DHL Global Forwarding til iLaks.

I mai i 2017 var den offisielle åpningen av den DHLs nye fraktrute mellom Lakselv og Oslo. Ruten skulle gjøre eksporten av sjømat fra Nord-Norge til resten av verden mer effektiv.

– DHL-konsernet ser lyst på fremtiden for Finnmark, sa blant annet Trond Ørjan Olsen i DHL til NRK.

Tre måneder senere, i august 2017, hadde ruten ifølge Olsen fin utvikling og man jobbet med å øke antall avganger.

Stopper flygninger
I april i år kom det første tegnet på at ting ikke gikk som forventet. Fred Persen, fraktselskapets lokale mann i Lakselv, kunngjorde på egen Facebook-side at han sluttet i jobben. Til lokalavisen iFinnmark bekreftet Trond Ørjan Olsen at Persen hadde sagt opp, men la til at flyfraktsatsingen ikke ville bli berørt av at de manglet en lokal representant i Finnmark.

– Kundene bør ikke merke noe særlig til det. Vi fortsetter å fly, sa Olsen til avisen.

Olsen sa videre at flygingene var stilt i bero i en periode på bakgrunn av lavsesong, men at  DHL ville starte opp igjen i juni. Olsen antydet også at selskapet ville satse på to flyginger fra juli eller august. Han sa også at det neste steget var å jobbe for å få mer laks og hvitfisk om bord.

I etterkant av intervjuet med iFinnmark, sendte iLaks Olsen en rekke spørsmål knyttet til Persens avgang og videre satsing på fraktruten.

Først over en måned senere skrev Olsen til iLaks:

– Vi har hatt litt utfordringer å komme igang av ulike årsaker, og har derfor ikke kunne komme med noe uttalelse siden det har vært en uavklart situasjon.

Torsdag bekrefter Olsen også overfor iLaks at fraktruten foreløpig er satt på vent.

– Vi har ikke noen ytterligere kommentarer enn at vi ikke kommer til å fly i denne sesongen, skriver Olsen.

Startet nytt selskap
I mellomtiden har Fred Persen startet opp flyspeditøren M3 Cargo, hvor han er styreleder. I tillegg er Jan-Roger Jordet ansatt som daglig leder, med Gorm Fekstad og Persen som tradere, og ScanGSE på Gardermoen som operativ partner. 

Fred Persen. FOTO: Privat

– M3Cargo drives av aktører som har svært lang fartstid fra både andre laksespeditører og luftfarten som næring. Vår strategi er at små- og mellomstore private selskaper der eierne aktivt og operativt deltar i den daglige driften er virksomheter vi primært skal lete etter å samarbeide med på underleverandørsiden. Slik type virksomheter er de som har de iboende incentiver til å gjøre en veldig god jobb. M3Cargo er organisert på samme måte. De som jobber i selskapet er også eierne, skriver Persen i en e-post til iLaks, som mener det er et marked for en liten flyspeditør i Norge, som har fokus på kvalitet.

Persen ønsker ikke å si noe om hvorfor han sluttet i DHL.

Persen mener det ligger et stort potensial i å utnytte de naturgitte fortrinn Nord-Norge har i forbindelse med nye logistikkløsninger, og viser til at 40 prosent av laksen produseres i landsdelen.

– Alle tenker at Finnmark er veldig langt nord. Joda, det stemmer. Men vi er først og fremst langt øst. Det er 7.014 km mellom Gardermoen og Beijing. Det er 5.944 km mellom Lakselv Lufthavn og Beijing. Det tilsvarer 1,5 timer kortere flytid. Hver vei. Hver gang. Noe som innebærer betydelige kostnadsreduksjoner for flyselskap. Dermed også sjømatnæringen, skriver Persen.

Store investeringer
Han understreker samtidig at det er svært mange forutsetninger som må være på på plass, for at en liten flyplass i Nord-Norge kommersielt skal være aktuell for både eksportører, speditører, bakkeoperative aktører og flyselskap.

– Lokalt har man fått svært på mye på plass. I perioden 2013-2018 er det er investert nærmere en halv milliard kroner kun knyttet til logistikk-infrastruktur på havn/lufthavn i Lakselv. Avinor har foretatt alle investeringer som var påkrevet for å få fornyet sin teknisk operative godkjenning, skriver Persen.

Ifølge Persen har Lakselv Lufthavn status som såkalt «kode 4E lufthavn», som innebærer at jumbojet kan operere på flyplassen uten krav til dispensasjon fra Luftfartstilsynet.

Persen forteller videre at Miniekspress-konsernet har investert 30 millioner kroner i en helt ny terminal for også flyfrakt, som er godkjent av Mattilsynet. I tillegg har samme konsern investert tilsvarende beløp i materiell for transport til og fra lufthavnen, i tillegg til at Widerøe Groundhandling har anskaffet alt påkrevet bakkeutstyr for å snu selv de største flytypene.

Dyrt fuel
– Men det gjenstår fortsatt kritisk viktige elementer som må løses. Høye flydrivstoffpriser i nord har vært en av flere showstoppere. Flyplassene med de lengste rullebanene i nord er gjerne egentlig militære flyplasser. NATOs krav til at fuel ikke må fryse på inntil 60.000ft høyde, bidrar til at det særegne drivstoffet lufthavner som Banak leverer også til sivil luftfart, blir særdeles dyrt, skriver Persen.

Han sier til iLaks at at de har jobbet med denne utfordringen i noen år.

– I disse dager etableres Arctic Aviation Fuelservice på Banak. Innen 2020 vil lufthavnen midt i Finnmark kunne tilby et internasjonalt kostnadsbilde på jetfuel, slik at vi kan starte neste fase med løsningsutviklingsarbeidet for sjømatnæringen i nord, skriver Persen, som mener det også vil gi vekstmulighet for reiselivsnæringen.

– Ønsker å gi noe tilbake til regionene der verdiene skapes
Persen mener videre at det også er noen kritisk viktige infrastrukturelle investeringer som gjenstår på Lakselv Lufthavn.

– Dagens flyoppstillingsplass for de store flyene er militær. I lys av de geopolitiske endringene i nord, kan ikke næringslivet forvente å ha forutsigbar tilgang til denne i fremtiden. Forutsigbarhet er helt avgjørende for sivil luftfart. Derfor mener jeg at høstens rullering av Nasjonal Transportplan bør vektlegge innspillene fra blant andre NHO Arktisk, som prioriterer en utvidelse av flyoppstillingsplass på sivil side, samt nye og godkjente snuhamre i tilknytning til begge bane-ender slik at rullebanelengden samtidig øker til cirka tre kilometer og styrker lufthavnas operative mulighetsbilde.

Ifølge Persen begynner Finnmark å bli infrastrukturelt rigget for nye logistikkløsninger når alt dette er på plass.

– Dette er også noe av bakteppet til M3Cargo. Vår bransje håndterer enorme verdier skapt i distrikts-Norge. Vi ønsker samtidig å gi noe tilbake til regionene der verdiene skapes gjennom at selskapet både har adresse og tilstedeværelse i nord, avslutter Persen.