Tjente 525 mill. i «middels godt år»

Nyheter
0

Alsaker-konsernet, som er konsernselskapet til Alsaker Fjordbruk, fekk eit driftsresultat på 525 millionar kroner i 2020. Med ein omsetnad på 1.915 millionar kroner gir dette ein driftsmargin på 27,4 prosent.

«Produksjonsmessig har 2020 vore eit middels godt år for konsernet, med framgang i fleire deler av produksjonen. Både produksjonsvolumet og slaktevolumet gjekk opp samanlikna med 2019», skriv Alsaker i ei pressemelding.

I 2020 produserte konsernet nesten 40.000 tonn laks, mot 38.000 tonn året før.

Alsaker Konsern 2020 2019 Endring
Omsetning 1914,7 2003,7 -4,4 %
EBIT 525,0 659,5 -20,4 %
Resultat før skatt 496,3 679,2 -26,9 %
Driftsmargin 27,4 % 32,9 %
Alle tall i millioner kroner

Alsaker er eit vertikalintegrert oppdrettskonsern med produksjon av laks. Konsernet dreiv i 2020 fire smoltanlegg, 24 matfiskkonsesjonar, eit slakteri og eit havbrukssenter. Produksjonen i konsernet skjer i 14 kommunar: Alver (Meland), Bjørnafjorden (Fusa), Bømlo, Etne, Kvam, Kvinnherad, Sveio og Tysnes i Hordaland, samt Haugesund (Røvær), Stavanger (Rennesøy), Sandnes, Suldal, Tysvær og Vindafjord i Rogaland.

Bokført eigenkapital i konsernet var ved utgangen av året 1.703 millionar kroner – noko som gir ein eigenkapitalandel på 60 prosent.

Ved utgangen av 2020 var det 248 fast tilsette i Alsaker-konsernet.